TÜRK MEDENİ KANUNU AİLE HUKUKU

( Bibliyoğrafyalı-Gerekçeli-İçtihatlı )

Av.Talih UYAR - Av.Alper UYAR - Av.Cüneyt UYAR


Türk Medeni Kanunu'nun “Aile Hukuku” kitabını oluşturan 118 ila 494. maddeleri; “Evlilik Hukuku” Kısmı (TMK. mad. 282-395); “Hısımlık” Kısmı (TMK. mad. 396-494) ve “Vesayaet” Kısmı (TMK. mad. 118-281) ilgili bölümler altında incelenmiştir. Serinin devamı olan “Miras Hukuku” ve “Eşya Hukuku” kitapları da sırasıyla yayına hazırlanmaktadır.

İpucu: Maddelere tıklayarak içtihatlara e-uyar'da ulaşın. Diğer bölümlere de solda yer alan menüden ulaşabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER

MADDE 1 - A. HUKUKUN UYGULANMASI VE KAYNAKLARI

MADDE 2 - I. DÜRÜST DAVRANMA

MADDE 3 - II. İYİNİYET

MADDE 4 - III. HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ

MADDE 5 - C. GENEL NİTELİKLİ HÜKÜMLER

MADDE 6 - I. İSPAT YÜKÜ

MADDE 7 - II. RESMÎ BELGELERLE İSPAT

MADDE 8 - I. HAK EHLİYETİ

MADDE 9 - 1. KAPSAMI

MADDE 10 - A. GENEL OLARAK

MADDE 11 - B. ERGİNLİK

MADDE 12 - C. ERGİN KILINMA

MADDE 13 - D. AYIRT ETME GÜCÜ

MADDE 14 - 1. GENEL OLARAK

MADDE 15 - 2. AYIRT ETME GÜCÜNÜN BULUNMAMASI

MADDE 16 - 3. AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP KÜÇÜKLER VE KISITLILAR

MADDE 17 - 1. KAN HISIMLIĞI

MADDE 18 - 2. KAYIN HISIMLIĞI

MADDE 19 - 1. TANIM

MADDE 20 - 2. YERLEŞİM YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE OTURMA YERİ

MADDE 21 - 3. YASAL YERLEŞİM YERİ

MADDE 22 - 4. KURUMLARDA BULUNMA

MADDE 23 - I. VAZGEÇME VE AŞIRI SINIRLAMAYA KARŞI

MADDE 24 - 1. İLKE

MADDE 25 - 2. DAVALAR

MADDE 26 - 1. ADIN KORUNMASI

MADDE 27 - 2. ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 28 - I. DOĞUM VE ÖLÜM

MADDE 29 - 1. İSPAT YÜKÜ

MADDE 30 - A. GENEL OLARAK

MADDE 31 - B. ÖLÜM KARİNESİ

MADDE 32 - 1. GENEL OLARAK

MADDE 33 - 2. YARGILAMA USULÜ

MADDE 34 - 3. İSTEMİN DÜŞMESİ

MADDE 35 - 4. HÜKMÜ

MADDE 36 - I. SİCİL

MADDE 37 - II. GÖREVLİLER

MADDE 38 - III. SORUMLULUK

MADDE 39 - 1. GENEL OLARAK

MADDE 40 - 2. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNDE

MADDE 41 - I. BİLDİRME

MADDE 42 - II. DOĞUM KÜTÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİKLER

MADDE 43 - I. ÖLÜMÜN BİLDİRİLMESİ

MADDE 44 - II. CESEDİ BULUNAMAYAN KİŞİ

MADDE 45 - III. GAİPLİK KARARI

MADDE 46 - IV. DEĞİŞİKLİKLERİN KÜTÜĞE GEÇİRİLMESİ

MADDE 47 - A. TÜZEL KİŞİLİK

MADDE 48 - B. HAK EHLİYETİ

MADDE 49 - I. KOŞULU

MADDE 50 - II. KULLANILMASI

MADDE 51 - D. YERLEŞİM YERİ

MADDE 52 - I- SINIRLI DEVAM ETME

MADDE 53 - II. MALVARLIĞININ TASFİYESİ

MADDE 54 - III. MALVARLIĞININ ÖZGÜLENMESİ

MADDE 55 - F. SAKLI HÜKÜMLER

MADDE 56 - I. TANIMI

MADDE 57 - II. DERNEK KURMA HAKKI

MADDE 58 - III. TÜZÜK

MADDE 59 - 1. KAZANMA ANI

MADDE 60 - 2. İNCELEME

MADDE 61 - 3. DERNEK TÜZÜĞÜNÜN İLÂNI

MADDE 62 - 4. İLK GENEL KURUL TOPLANTISI

MADDE 63 - 1. KURAL

MADDE 64 - 2. KOŞULLARI

MADDE 65 - 1. KENDİLİĞİNDEN

MADDE 66 - 2. ÇIKMA İLE

MADDE 67 - 3. ÇIKARILMA İLE

MADDE 68 - A. EŞİTLİK İLKESİ

MADDE 69 - B. OY HAKKI

MADDE 70 - A. ÖDENTİ VERME BORCU

MADDE 71 - B. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

MADDE 72 - I. GENEL OLARAK

MADDE 73 - 1. NİTELİĞİ VE OLUŞUMU

MADDE 74 - A. OLAĞAN TOPLANTI

MADDE 75 - B. OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

MADDE 76 - C. TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR

MADDE 77 - 3. TOPLANTIYA ÇAĞRI

MADDE 78 - 4. TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 79 - 5. TOPLANTI USULÜ

MADDE 80 - 6. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 81 - A. KARAR YETER SAYISI

MADDE 82 - B. OY HAKKINDAN YOKSUNLUK

MADDE 83 - C. KARARIN İPTALİ

MADDE 84 - 1. OLUŞUMU

MADDE 85 - 2. GÖREVLERİ

MADDE 86 - IV. DENETİM KURULU

MADDE 87 - I. KENDİLİĞİNDEN

MADDE 88 - II. GENEL KURUL KARARI İLE

MADDE 89 - III. MAHKEME KARARI İLE

MADDE 90 - I. GENEL OLARAK

MADDE 91 - 1. FAALİYET SERBESTLİĞİ

MADDE 92 - 2. YABANCI DERNEKLER

MADDE 93 - III. YABANCILARIN DERNEK KURMA HAKKI

MADDE 94 - 1. KURULUŞU

MADDE 95 - 2. ŞUBENİN ORGANLARI VE UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 96 - 1. FEDERASYON

MADDE 97 - 2. KONFEDERASYON

MADDE 98 - 3. ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 99 - G. DERNEK GELİRLERİ

MADDE 100 - H. SAKLI HÜKÜMLER

MADDE 101 - I. TANIMI

MADDE 102 - II. KURULUŞ ŞEKLİ

MADDE 103 - III. TEMYİZ VE İPTAL

MADDE 104 - IV. TESCİL VE İLÂN

MADDE 105 - V. MAL VE HAKLARIN KAZANILMASI VE SORUMLULUK

MADDE 106 - I. İÇERİĞİ

MADDE 107 - II. NOKSANLIKLAR

MADDE 108 - C. MİRASÇILARIN VE ALACAKLILARIN DAVA HAKKI

MADDE 109 - I. GENEL OLARAK

MADDE 110 - II. ÇALIŞTIRILANLARA VE İŞÇİLERE YARDIM VAKFI

MADDE 111 - E. DENETİM

MADDE 112 - I. YÖNETİMİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 113 - II. AMACIN VE MALLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 114 - G. YILLIK RAPOR

MADDE 115 - H. FAALİYETTEN GEÇİCİ ALIKOYMA

MADDE 116 - İ. VAKFIN SONA ERMESİ

MADDE 117 - J. DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 118 - A. NİŞANLANMA

MADDE 119 - I. DAVA HAKKININ BULUNMAMASI

MADDE 120 - 1. MADDÎ TAZMİNAT

MADDE 121 - 2- MANEVÎ TAZMİNAT

MADDE 122 - III. HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ

MADDE 123 - IV. ZAMANAŞIMI

MADDE 124 - I. YAŞ

MADDE 125 - II. AYIRT ETME GÜCÜ

MADDE 126 - 1. KÜÇÜKLER HAKKINDA

MADDE 127 - 2. KISITLILAR HAKKINDA

MADDE 128 - 3. MAHKEMEYE BAŞVURMA

MADDE 129 - I. HISIMLIK

MADDE 130 - A. GENEL OLARAK

MADDE 131 - B. GAİPLİK DURUMUNDA

MADDE 132 - 2. KADIN İÇİN BEKLEME SÜRESİ

MADDE 133 - III. AKIL HASTALIĞI

MADDE 134 - I. BAŞVURU MAKAMI

MADDE 135 - II. ŞEKLİ

MADDE 136 - III. BELGELER

MADDE 137 - IV. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ VE REDDİ

MADDE 138 - V. REDDE İTİRAZ VE YARGILAMA USULÜ

MADDE 139 - 1. EVLENME İZNİ

MADDE 140 - 2. EVLENMENİN YAPILAMAMASI

MADDE 141 - 1. TÖREN YERİ

MADDE 142 - 2. TÖRENİN ŞEKLİ

MADDE 143 - 3. AİLE CÜZDANI VE DİNÎ TÖREN

MADDE 144 - C. YÖNETMELİK

MADDE 145 - I. SEBEPLERİ

MADDE 146 - II. DAVA AÇMA GÖREVİ VE HAKKI

MADDE 147 - III. DAVA HAKKININ SINIRLANMASI VEYA KALKMASI

MADDE 148 - 1. AYIRT ETME GÜCÜNDEN GEÇİCİ YOKSUNLUK

MADDE 149 - 2. YANILMA

MADDE 150 - 3. ALDATMA

MADDE 151 - 4. KORKUTMA

MADDE 152 - 5. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

MADDE 153 - II. YASAL TEMSİLCİNİN DAVA HAKKI

MADDE 154 - I. BEKLEME SÜRESİNE UYMAMA

MADDE 155 - II. ŞEKİL KURALLARINA UYMAM

MADDE 156 - I. GENEL OLARAK

MADDE 157 - 1. ÇOCUKLAR YÖNÜNDEN

MADDE 158 - 2. EŞLER YÖNÜNDEN

MADDE 159 - E. MİRASÇILARIN DAVA HAKKI

MADDE 160 - F. YETKİ VE YARGILAMA USULÜ

MADDE 161 - I. ZİNA

MADDE 162 - II. HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ

MADDE 163 - III. SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME

MADDE 164 - IV. TERK

MADDE 165 - V. AKIL HASTALIĞI

MADDE 166 - VI. EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI

MADDE 167 - I. KONUSU

MADDE 168 - II. YETKİ

MADDE 169 - III. GEÇİCİ ÖNLEMLER

MADDE 170 - I. BOŞANMA VEYA AYRILIK

MADDE 171 - II. AYRILIK SÜRESİ

MADDE 172 - III. AYRILIK SÜRESİNİN BİTİMİ

MADDE 173 - IV. BOŞANAN KADININ KİŞİSEL DURUMU

MADDE 174 - 1. MADDÎ VE MANEVÎ TAZMİNAT

MADDE 175 - 2. YOKSULLUK NAFAKASI

MADDE 176 - 3. TAZMİNAT VE NAFAKANIN ÖDENME BİÇİMİ

MADDE 177 - 4. YETKİ

MADDE 178 - 5. ZAMANAŞIMI

MADDE 179 - 1. BOŞANMA HÂLİNDE

MADDE 180 - 2. AYRILIK HÂLİNDE

MADDE 181 - VII. MİRAS HAKLARI

MADDE 182 - 1. HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ

MADDE 183 - 2. DURUMUN DEĞİŞMESİ

MADDE 184 - D. BOŞANMADA YARGILAMA USULÜ

MADDE 185 - I. GENEL OLARAK

MADDE 186 - II. KONUTUN SEÇİMİ, BİRLİĞİN YÖNETİMİ VE GİDERLERE KATILMA

MADDE 187 - II. KADININ SOYADI

MADDE 188 - I. EŞLERİN TEMSİL YETKİSİ

MADDE 189 - II. SORUMLULUK

MADDE 190 - III. TEMSİL YETKİSİNİN KALDIRILMASI VEYA SINIRLANMASI

MADDE 191 - IV. TEMSİL YETKİSİNİN GERİ VERİLMESİ

MADDE 192 - C. EŞLERİN MESLEK VE İŞİ

MADDE 193 - I. GENEL OLARAK

MADDE 194 - II. AİLE KONUTU

MADDE 195 - I. GENEL OLARAK

MADDE 196 - II. EŞLER BİRLİKTE YAŞARKEN

MADDE 197 - III. BİRLİKTE YAŞAMAYA ARA VERİLMESİ

MADDE 198 - IV. BORÇLULARA AİT ÖNLEMLER

MADDE 199 - V. TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANMASI

MADDE 200 - VI. DURUMUN DEĞİŞMESİ

MADDE 201 - VII. YETKİ

MADDE 202 - A. YASAL MAL REJİMİ

MADDE 203 - I. SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ

MADDE 204 - II. SÖZLEŞME EHLİYETİ

MADDE 205 - III. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ

MADDE 206 - I. EŞLERDEN BİRİNİN İSTEMİ İLE

MADDE 207 - 2. YETKİ

MADDE 208 - 3. MAL AYRILIĞINA GEÇİŞTEN DÖNME

MADDE 209 - 1. İFLÂSTA

MADDE 210 - 2. HACİZDE

MADDE 211 - 3. ESKİ REJİME DÖNME

MADDE 212 - III. ÖNCEKİ REJİMİNİN TASFİYESİ

MADDE 213 - D. ALACAKLILARIN KORUNMASI

MADDE 214 - E. MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVALARINDA YETKİ

MADDE 215 - F. BİR EŞİN MALLARININ DİĞERİ TARAFINDAN YÖNETİMİ

MADDE 216 - G. ENVANTER

MADDE 217 - H. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR

MADDE 218 - I. KAPSAMI

MADDE 219 - II. EDİNİLMİŞ MALLAR

MADDE 220 - 1. KANUNA GÖRE

MADDE 221 - 2. SÖZLEŞMEYE GÖRE

MADDE 222 - IV. İSPAT

MADDE 223 - B. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF

MADDE 224 - C. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK

MADDE 225 - D. MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE

MADDE 226 - 1. GENEL OLARAK

MADDE 227 - 2. DEĞER ARTIŞ PAYI

MADDE 228 - 1. KİŞİSEL MALLARIN VE EDİNİLMİŞ MALLARIN AYRILMASI

MADDE 229 - 2. EKLENECEK DEĞERLER

MADDE 230 - 3. KİŞİSEL MALLAR İLE EDİNİLMİŞ MALLAR ARASINDA DENKLEŞTİRME

MADDE 231 - 4. ARTIK DEĞER

MADDE 232 - 1. SÜRÜM DEĞERİ

MADDE 233 - A. GENEL OLARAK

MADDE 234 - B. ÖZEL HÂLLER

MADDE 235 - 3. DEĞERLENDİRME ANI

MADDE 236 - 1. KANUNA GÖRE

MADDE 237 - A. GENEL OLARAK

MADDE 238 - B. İPTAL, BOŞANMA VEYA MAHKEME KARARIYLA MAL AYRILIĞINDA

MADDE 239 - 1. ÖDEME VE ERTELENMESİ

MADDE 240 - 2. AİLE KONUTU VE EV EŞYASI

MADDE 241 - 3. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI DAVA

MADDE 242 - A. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF

MADDE 243 - B. DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 244 - A. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF

MADDE 245 - II. İSPAT

MADDE 246 - B. BORÇLARDAN SORUMLULUK

MADDE 247 - I. SONA ERME ANI

MADDE 248 - 1. GENEL OLARAK

MADDE 249 - 2. KATKIDAN DOĞAN HAK

MADDE 250 - 1. KURAL

MADDE 251 - 2. PAYLAŞMAYA AYKIRI DAVRANIŞLAR

MADDE 252 - 3. PAYLAŞTIRMA İSTEMİNİN REDDİ

MADDE 253 - 4. PAYLAŞTIRMA YÖNTEMİ

MADDE 254 - 1. İPTAL VEYA BOŞANMA HÂLİNDE

MADDE 255 - 2. ÖLÜM HÂLİNDE

MADDE 256 - I. KAPSAMI

MADDE 257 - 1. GENEL MAL ORTAKLIĞI

MADDE 258 - A. EDİNİLMİŞ MALLARDA ORTAKLIK

MADDE 259 - B. DİĞER MAL ORTAKLIKLARI

MADDE 260 - III. KİŞİSEL MALLAR

MADDE 261 - IV. İSPAT

MADDE 262 - 1. OLAĞAN YÖNETİM

MADDE 263 - 2. OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM

MADDE 264 - 3. ORTAKLIK MALLARI İLE MESLEK VEYA SANAT İCRASI

MADDE 265 - 4. MİRASIN KABULÜ VEYA REDDİ

MADDE 266 - 5. SORUMLULUK VE YÖNETİM GİDERLERİ

MADDE 267 - II. KİŞİSEL MALLAR

MADDE 268 - I. ORTAKLIK BORÇLARI

MADDE 269 - II. KİŞİSEL BORÇLAR

MADDE 270 - D. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR

MADDE 271 - E. MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE

MADDE 272 - II. KİŞİSEL MALA EKLEME

MADDE 273 - III. KİŞİSEL MAL İLE ORTAKLIK MALI ARASINDAKİ DENKLEŞTİRME

MADDE 274 - IV. DEĞER ARTIŞ PAYI

MADDE 275 - V. DEĞER BELİRLENMESİ

MADDE 276 - 1. ÖLÜM VEYA DİĞER BİR MAL REJİMİNİN KABULÜ HÂLİNDE

MADDE 277 - 2. DİĞER HÂLLERDE

MADDE 278 - 1. KİŞİSEL MALLAR

MADDE 279 - 2. AİLE KONTU VE EV EŞYASI

MADDE 280 - 3. DİĞER MALVARLIĞI DEĞERLERİ

MADDE 281 - 4. DİĞER PAYLAŞMA KURALLARI

MADDE 282 - A. GENEL OLARAK SOYBAĞININ KURULMASI

MADDE 283 - I. YETKİ

MADDE 284 - II. YARGILAMA USULÜ

MADDE 285 - A. BABALIK KARİNESİ

MADDE 286 - I. DAVA HAKKI

MADDE 287 - 1. EVLİLİK İÇİNDE ANA RAHMİNE DÜŞME

MADDE 288 - 2. EVLENMEDEN ÖNCE VEYA AYRI YAŞAMA SIRASINDA ANA RAHMİNE DÜŞME

MADDE 289 - III. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER

MADDE 290 - C. KARİNELERİN ÇAKIŞMASI

MADDE 291 - D. DİĞER İLGİLİLERİN DAVA HAKKI

MADDE 292 - I. KOŞULU

MADDE 293 - II. BİLDİRİM

MADDE 294 - III. İTİRAZ VE İPTAL

MADDE 295 - I. KOŞULLARI VE ŞEKLİ

MADDE 296 - II. BİLDİRİM

MADDE 297 - 1. TANIYANIN DAVA HAKKI

MADDE 298 - A. GENEL OLARAK

MADDE 299 - B. İSPAT YÜKÜ

MADDE 300 - 3. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER

MADDE 301 - I. DAVA HAKKI

MADDE 302 - II. KARİNE

MADDE 303 - III. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER

MADDE 304 - IV. ANANIN MALÎ HAKLARI

MADDE 305 - I. GENEL KOŞULLARI

MADDE 306 - II. BİRLİKTE EVLÂT EDİNME

MADDE 307 - III. TEK BAŞINA EVLÂT EDİNME

MADDE 308 - IV. KÜÇÜĞÜN RIZASI VE YAŞI

MADDE 309 - 1. ŞEKİL

MADDE 310 - 2. ZAMANI

MADDE 311 - A. KOŞULLARI

MADDE 312 - B. KARAR

MADDE 313 - B. ERGİNLERİN VE KISITLILARIN EVLÂT EDİNİLMESİ

MADDE 314 - C. HÜKÜMLERİ

MADDE 315 - I. GENEL OLARAK

MADDE 316 - II. ARAŞTIRMA

MADDE 317 - 1. RIZANIN BULUNMAMASI

MADDE 318 - 2. DİĞER NOKSANLIKLAR

MADDE 319 - II. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

MADDE 320 - F. EVLÂTLIK İŞLEMLERİNDE ARACILIK

MADDE 321 - A. SOYADI

MADDE 322 - B. KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER

MADDE 323 - 1. KURAL

MADDE 324 - 2. SINIRLARI

MADDE 325 - II. ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE

MADDE 326 - III. YETKİ

MADDE 327 - I. KAPSAMI

MADDE 328 - II. SÜRESİ

MADDE 329 - III. DAVA HAKKI

MADDE 330 - IV. NAFAKA MİKTARININ TAKDİRİ

MADDE 331 - V. DURUMUN DEĞİŞMESİ

MADDE 332 - 1. GENEL OLARAK

MADDE 333 - 2. BABALIĞIN TESPİTİNDEN ÖNCE

MADDE 334 - VII. GÜVENCE VERİLMESİ

MADDE 335 - I. KOŞULLAR

MADDE 336 - II. ANA VE BABA EVLİ İSE

MADDE 337 - III. ANA VE BABA EVLİ DEĞİLSE

MADDE 338 - IV. ÜVEY ÇOCUKLAR

MADDE 339 - I. GENEL OLARAK

MADDE 340 - II. EĞİTİM

MADDE 341 - III. DİNÎ EĞİTİM

MADDE 342 - IV. ÇOCUĞUN TEMSİL EDİLMESİ

MADDE 343 - V. ÇOCUĞUN FİİL EHLİYETİ

MADDE 344 - VI. ÇOCUĞUN AİLEYİ TEMSİL ETMESİ

MADDE 345 - VII. ÇOCUK İLE ANA VE BABA ARASINDAKİ HUKUKÎ İŞLEMLER

MADDE 346 - I. KORUMA ÖNLEMLERİ

MADDE 347 - II. ÇOCUKLARIN YERLEŞTİRİLMESİ

MADDE 348 - 1. GENEL OLARAK

MADDE 349 - 2. ANA VEYA BABANIN YENİDEN EVLENMESİ HÂLİNDE

MADDE 350 - 3. VELÂYETİN KALDIRILMASI HÂLİNDE ANA VE BABANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 351 - IV. DURUMUN DEĞİŞMESİ

MADDE 352 - I. GENEL OLARAK

MADDE 353 - II. EVLİLİK SONA ERİNCE

MADDE 354 - B. KULLANMA HAKKI

MADDE 355 - C. GELİRLERİN SARFI

MADDE 356 - D. ÇOCUK MALLARININ KISMEN SARFI

MADDE 357 - I. KAZANDIRMALAR

MADDE 358 - II. SAKLI PAY

MADDE 359 - III. MESLEK VEYA SANAT İÇİN VERİLEN MAL VE KİŞİSEL KAZANÇ

MADDE 360 - I. ÖNLEMLER

MADDE 361 - II. YÖNETİMİN ANA VE BABADAN ALINMASI

MADDE 362 - I. MALLARIN DEVRİ

MADDE 363 - II. ANA VE BABANIN SORUMLULUĞU

MADDE 364 - A. NAFAKA YÜKÜMLÜLERİ

MADDE 365 - B. DAVA HAKKI

MADDE 366 - C. KORUNMAYA MUHTAÇ KİŞİLER

MADDE 367 - A. KOŞULLARI

MADDE 368 - I. EV DÜZENİ VE GÖZETİM

MADDE 369 - II. SORUMLULUK

MADDE 370 - 1. KOŞULLARI

MADDE 371 - 2. İSTENMESİ

MADDE 372 - A. AİLE VAKFI

MADDE 373 - 1. KOŞULLARI

MADDE 374 - 2. ŞEKİL

MADDE 375 - II. SÜRE

MADDE 376 - 1. ELBİRLİĞİ İLE İŞLETME

MADDE 377 - A. GENEL OLARAK

MADDE 378 - B. YÖNETİCİNİN YETKİSİ

MADDE 379 - 3. ORTAK MALLAR VE KİŞİSEL MALLAR

MADDE 380 - 1. SEBEPLERİ

MADDE 381 - 2. FESİH BİLDİRİMİ, ÖDEMEDEN ACİZ, EVLENME

MADDE 382 - 3. ÖLÜM

MADDE 383 - 4. PAYLAŞMA KURALLARI

MADDE 384 - 1. KONUSU

MADDE 385 - 2. ÖZEL SONA ERDİRME SEBEPLERİ

MADDE 386 - I. GENEL OLARAK

MADDE 387 - 1. KOŞULLARI

MADDE 388 - A. İLÂN

MADDE 389 - B. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARININ KORUNMASI

MADDE 390 - C. TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERH VERİLMESİ

MADDE 391 - 1. TASARRUF HAKKININ SINIRLANMASI

MADDE 392 - 2. KAN HISIMLARININ AİLE YURDUNA ALINMASI

MADDE 393 - 3. MALİKİN ÖDEMEDE ACZE DÜŞMESİ

MADDE 394 - 1. MALİKİN ÖLÜMÜ HÂLİNDE

MADDE 395 - 2. MALİKİN SAĞLIĞINDA

MADDE 396 - A. GENEL OLARAK

MADDE 397 - I. KAMU VESAYETİ

MADDE 398 - I. KOŞULLARI

MADDE 399 - 2. KURULMASI

MADDE 400 - 3. AİLE MECLİSİ

MADDE 401 - 4. GÜVENCE

MADDE 402 - 5. SONA ERMESİ

MADDE 403 - C. VASİ VE KAYYIM

MADDE 404 - A. KÜÇÜKLÜK

MADDE 405 - I. AKIL HASTALIĞI VEYA AKIL ZAYIFLIĞI

MADDE 406 - II. SAVURGANLIK, ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI, KÖTÜ YAŞAMA TARZI, KÖTÜ YÖNETİM

MADDE 407 - III. ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA

MADDE 408 - IV. İSTEK ÜZERİNE

MADDE 409 - I. İLGİLİNİN DİNLENİLMESİ VE BİLİRKİŞİ RAPORU

MADDE 410 - II. İLÂN

MADDE 411 - A. VESAYET İŞLERİNDE YETKİ

MADDE 412 - B. YERLEŞİM YERİNİN DEĞİŞMESİ

MADDE 413 - I. GENEL OLARAK

MADDE 414 - II. EŞİN VE HISIMLARIN ÖNCELİĞİ

MADDE 415 - III. İLGİLİLERİN İSTEĞİ

MADDE 416 - IV- VASİLİĞİ KABUL YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 417 - V. VASİLİKTEN KAÇINMA SEBEPLERİ

MADDE 418 - VI. VASİLİĞE ENGEL OLAN SEBEPLER

MADDE 419 - I. VASİNİN ATANMASI

MADDE 420 - II. GEÇİCİ ÖNLEMLER

MADDE 421 - III. TEBLİĞ VE İLÂN

MADDE 422 - 1. USUL

MADDE 423 - 2. GEÇİCİ GÖREV

MADDE 424 - 3. KARAR

MADDE 425 - 4. GÖREVİN VERİLMESİ

MADDE 426 - I. TEMSİL

MADDE 427 - 1. KANUN GEREĞİ

MADDE 428 - 2. İSTEK ÜZERİNE

MADDE 429 - B. YASAL DANIŞMANLIK

MADDE 430 - C. YETKİ

MADDE 431 - D. USUL

MADDE 432 - A. KOŞULLARI

MADDE 433 - B. YETKİ

MADDE 434 - C. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 435 - D. İTİRAZ

MADDE 436 - I. GENEL OLARAK

MADDE 437 - II. YARGILAMA USULÜ

MADDE 438 - I. DEFTER TUTMA

MADDE 439 - II. DEĞERLİ ŞEYLERİN SAKLANMASI

MADDE 440 - III. TAŞINIRLARIN SATILMASI

MADDE 441 - 1. YATIRMA ZORUNLULUĞU

MADDE 442 - 2. YATIRIMLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

MADDE 443 - V. TİCARÎ VE SINAÎ İŞLETMELER

MADDE 444 - VI. TAŞINMAZLARIN SATILMASI

MADDE 445 - A. GENEL OLARAK

MADDE 446 - B. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI

MADDE 447 - 2. KISITLILARDA

MADDE 448 - 1. GENEL OLARAK

MADDE 449 - 2. YASAK İŞLEMLER

MADDE 450 - 3. VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI

MADDE 451 - A. VASİNİN RIZASI

MADDE 452 - B. ONAMAMANIN SONUCU

MADDE 453 - 5. MESLEK VEYA SANAT

MADDE 454 - I. YÖNETİM VE HESAP TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 455 - II. SERBEST MALLAR

MADDE 456 - D. GÖREVİN SÜRESİ

MADDE 457 - E. VASİNİN ÜCRETİ

MADDE 458 - A. KAYYIMIN KONUMU

MADDE 459 - I. BELLİ BİR İŞ

MADDE 460 - II. MALVARLIĞININ YÖNETİMİ

MADDE 461 - A. ŞİKÂYET VE İTİRAZ

MADDE 462 - I. VESAYET MAKAMINDAN

MADDE 463 - II. DENETİM MAKAMINDAN

MADDE 464 - C. RAPOR VE HESAPLARIN İNCELENMESİ

MADDE 465 - D. İZNİN BULUNMAMASI

MADDE 466 - A. ÖZEN YÜKÜMÜ

MADDE 467 - B. VASİNİN SORUMLULUĞU

MADDE 468 - C. DEVLETİN SORUMLULUĞU

MADDE 469 - D. GÖREV VE YETKİ

MADDE 470 - A. KÜÇÜKLERDE

MADDE 471 - B. HÜKÜMLÜLERDE

MADDE 472 - I. KALDIRILMASI

MADDE 473 - 1. İLÂN

MADDE 474 - 2. AKIL HASTALIĞI VEYA AKIL ZAYIFLIĞINDA

MADDE 475 - 3. SAVURGANLIK, ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI, KÖTÜ YAŞAMA TARZI, KÖTÜ YÖNETİMDE

MADDE 476 - 4. İSTEK ÜZERİNE KISITLAMADA

MADDE 477 - I. GENEL OLARAK

MADDE 478 - II. İLÂN

MADDE 479 - A. FİİL EHLİYETİNİN YİTİRİLMESİ VE ÖLÜM

MADDE 480 - I. SÜRENİN DOLMASI

MADDE 481 - II. ENGELİN VEYA KAÇINMA SEBEBİNİN ORTAYA ÇIKMASI

MADDE 482 - III. GÖREVE DEVAM ZORUNLULUĞU

MADDE 483 - I. SEBEPLERİ

MADDE 484 - 1. İSTEK ÜZERİNE VEYA RE’SEN

MADDE 485 - 2. ARAŞTIRMA VE UYARI

MADDE 486 - 3. GEÇİCİ ÖNLEMLER

MADDE 487 - 4. DİĞER ÖNLEMLER

MADDE 488 - 5. İTİRAZ

MADDE 489 - A. KESİN HESAP VE MALVARLIĞININ TESLİMİ

MADDE 490 - B. RAPOR VE HESABIN İNCELENMESİ

MADDE 491 - C. VASİNİN GÖREVİNE SON VERİLMESİ

MADDE 492 - I. OLAĞAN ZAMANAŞIMI

MADDE 493 - II. OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI

MADDE 494 - E. VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN ALACAĞI

MADDE 495 - I. ALTSOY

MADDE 496 - II. ANA VE BABA

MADDE 497 - III. BÜYÜK ANA VE BÜYÜK BABA

MADDE 498 - IV. EVLİLİK DIŞI HISIMLAR

MADDE 499 - B. SAĞ KALAN EŞ

MADDE 500 - C. EVLÂTLIK

MADDE 501 - D. DEVLET

MADDE 502 - I. VASİYETTE

MADDE 503 - II. MİRAS SÖZLEŞMESİNDE

MADDE 504 - B. İRADE SAKATLIĞI

MADDE 505 - I. KAPSAMI

MADDE 506 - II. SAKLI PAY

MADDE 507 - 1. BORÇLARIN İNDİRİLMESİ

MADDE 508 - 2. SAĞLARARASI KARŞILIKSIZ KAZANDIRMALAR

MADDE 509 - 3. SİGORTA ALACAKLARI

MADDE 510 - I. SEBEPLERİ

MADDE 511 - II. HÜKÜMLERİ

MADDE 512 - III. İSPAT YÜKÜ

MADDE 513 - IV- BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ SEBEBİYLE MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA

MADDE 514 - A. GENEL OLARAK

MADDE 515 - B. KOŞULLAR VE YÜKLEMELER

MADDE 516 - C. MİRASÇI ATAMA

MADDE 517 - I. KONUSU

MADDE 518 - II. TESLİM BORCU

MADDE 519 - III. TEREKE İLE İLGİSİ

MADDE 520 - E. YEDEK MİRASÇI ATAMA

MADDE 521 - I. BELİRLENMESİ

MADDE 522 - II. ARTMİRASÇIYA GEÇİŞ

MADDE 523 - III. GÜVENCE

MADDE 524 - 1. ÖNMİRASÇI HAKKINDA

MADDE 525 - 2. ARTMİRASÇI HAKKINDA

MADDE 526 - G. VAKIF

MADDE 527 - I. OLUMLU MİRAS SÖZLEŞMESİ

MADDE 528 - 1. KAPSAMI

MADDE 529 - 2. HÜKÜMDEN DÜŞMESİ

MADDE 530 - 3. TEREKE ALACAKLILARININ HAKLARI

MADDE 531 - 1. GENEL OLARAK

MADDE 532 - A. DÜZENLENMESİ

MADDE 533 - B. MEMURUN İŞLEVİ

MADDE 534 - C. TANIKLARIN KATILMASI

MADDE 535 - D. MİRASBIRAKAN TARAFINDAN OKUNMAKSIZIN VE İMZALANMAKSIZIN DÜZENLEME

MADDE 536 - E. DÜZENLEMEYE KATILMA YASAĞI

MADDE 537 - F. VASİYETNAMENİN SAKLANMASI

MADDE 538 - 3. EL YAZILI VASİYETNAME

MADDE 539 - A. SON ARZULARI ANLATMA

MADDE 540 - B. BELGELEME

MADDE 541 - C. HÜKÜMDEN DÜŞME

MADDE 542 - 1. YENİ VASİYETNAME İLE

MADDE 543 - 2. YOK ETME İLE

MADDE 544 - 3. SONRAKİ TASARRUFLAR

MADDE 545 - I. ŞEKLİ

MADDE 546 - A. SÖZLEŞME VEYA VASİYETNAME İLE

MADDE 547 - B. SÖZLEŞMEDEN DÖNME YOLU İLE

MADDE 548 - 2. MİRASBIRAKANDAN ÖNCE ÖLME

MADDE 549 - C. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN DARALMASI

MADDE 550 - I. ATANMA VE EHLİYET

MADDE 551 - II. BİRDEN ÇOK VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ

MADDE 552 - I. GENEL OLARAK

MADDE 553 - II. TEREKE MALLARI ÜZERİNDE TASARRUF

MADDE 554 - C. GÖREVİN SONA ERMESİ

MADDE 555 - D. DENETLENMESİ

MADDE 556 - E. SORUMLULUĞU

MADDE 557 - I. SEBEPLERİ

MADDE 558 - II. DAVA HAKKI

MADDE 559 - III. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER

MADDE 560 - 1. GENEL OLARAK

MADDE 561 - 2. SAKLI PAYLI MİRASÇILAR LEHİNE KAZANDIRMALAR

MADDE 562 - 3. MİRASÇININ ALACAKLILARININ HAKLARI

MADDE 563 - 1. GENEL OLARAK

MADDE 564 - 2. BÖLÜNMEZ MAL VASİYETİNDE

MADDE 565 - A. TENKİSE TÂBİ KAZANDIRMALAR

MADDE 566 - B. GERİ VERME BORCU

MADDE 567 - 4. HAYAT SİGORTALARINDA

MADDE 568 - 5. İNTİFA HAKKI VEYA İRAT BAKIMINDAN

MADDE 569 - 6. ARTMİRASÇI BAKIMINDAN

MADDE 570 - III. TENKİSTE SIRA

MADDE 571 - IV. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER

MADDE 572 - A. MİRASBIRAKANIN SAĞLIĞINDA MALLARINI VERMESİ DURUMUNDA

MADDE 573 - I. TENKİS

MADDE 574 - II. GERİ VERME

MADDE 575 - A. AÇILMA VE DEĞERLENDİRME ANI

MADDE 576 - B. AÇILMA YERİ VE YETKİLİ MAHKEME

MADDE 577 - 1. HAK EHLİYETİ

MADDE 578 - A. SEBEPLERİ

MADDE 579 - B. ALTSOYA ETKİSİ

MADDE 580 - 1. MİRASÇI OLARAK

MADDE 581 - 2. VASİYET ALACAKLISI OLARAK

MADDE 582 - 3. CENİN

MADDE 583 - 4. İLERİDE DOĞACAK ÇOCUK

MADDE 584 - 1. GÜVENCE KARŞILIĞI TESLİM

MADDE 585 - 2. GERİ VERME

MADDE 586 - II. GAİBE DÜŞEN MİRAS

MADDE 587 - III. GAİBİN HEM MİRASBIRAKAN, HEM MİRASÇI OLMASI

MADDE 588 - IV. HAZİNENİN İSTEMİ

MADDE 589 - A. GENEL OLARAK

MADDE 590 - B. DEFTER TUTMA

MADDE 591 - C. MÜHÜRLEME

MADDE 592 - I. GENEL OLARAK

MADDE 593 - II. GÖREV, TEMSİL VE SORUMLULUK

MADDE 594 - III. MİRASÇILARIN BİLİNMEMESİ

MADDE 595 - I. TESLİM GÖREVİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

MADDE 596 - II. VASİYETNAMENİN AÇILMASI

MADDE 597 - III. İLGİLİLERE TEBLİĞ

MADDE 598 - IV. MİRASÇILIK BELGESİ

MADDE 599 - I. MİRASÇILAR TARAFINDAN

MADDE 600 - 1. İSTEM

MADDE 601 - 2. ÖZEL DURUMLAR

MADDE 602 - 3. ZAMANAŞIMI

MADDE 603 - III. ALACAKLILARIN DURUMU

MADDE 604 - IV. TENKİS VE GERİ İSTEME

MADDE 605 - 1. RET HAKKI

MADDE 606 - 2. SÜRE

MADDE 607 - B. TEREKENİN YAZIMINDA

MADDE 608 - 3. RET HAKKININ GEÇMESİ

MADDE 609 - 4. REDDİN ŞEKLİ

MADDE 610 - II. RET HAKKININ DÜŞMESİ

MADDE 611 - III. MİRASÇILARDAN BİRİ TARAFINDAN RET

MADDE 612 - 1. GENEL OLARAK

MADDE 613 - 2. MİRASIN SAĞ KALAN EŞE GEÇMESİ

MADDE 614 - 3. SONRA GELEN MİRASÇILAR YARARINA RET

MADDE 615 - V. RET SÜRESİNİN UZATILMASI

MADDE 616 - VI. VASİYETİN REDDİ

MADDE 617 - VII. MİRASÇILARIN ALACAKLARININ KORUNMASI

MADDE 618 - VIII. RET HÂLİNDE SORUMLULUK

MADDE 619 - A. KOŞULLARI

MADDE 620 - I. DEFTERE GEÇİRME

MADDE 621 - II. İLÂN YOLUYLA ÇAĞRI

MADDE 622 - III. DOĞRUDAN DOĞRUYA DEFTERE GEÇİRME

MADDE 623 - IV. DEFTER TUTMANIN SONA ERMESİ

MADDE 624 - I. YÖNETİM

MADDE 625 - II. İCRA TAKİBİ, DAVA VE ZAMANAŞIMI

MADDE 626 - I. BEYANA ÇAĞRI

MADDE 627 - II. BEYAN

MADDE 628 - 1. DEFTERE YAZILANLARDAN SORUMLULUK

MADDE 629 - 2. DEFTERE YAZILMAYANLARDAN SORUMLULUK

MADDE 630 - 3. KEFALET BORÇLARINDAN SORUMLULUK

MADDE 631 - E. MİRASIN DEVLETE GEÇMESİ HÂLİ

MADDE 632 - I. MİRASÇILARIN İSTEMİ İLE

MADDE 633 - II. MİRASBIRAKANIN ALACAKLARININ İSTEMİ İLE

MADDE 634 - I. YÖNETİM

MADDE 635 - II. OLAĞAN USUL İLE TASFİYE

MADDE 636 - III. İFLÂS USULÜ İLE TASFİYE

MADDE 637 - A. KOŞULLARI

MADDE 638 - B. HÜKÜMLERİ

MADDE 639 - C. ZAMANAŞIMI

MADDE 640 - I. MİRAS ORTAKLIĞI

MADDE 641 - II. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU

MADDE 642 - B. PAYLAŞMAYI İSTEME HAKKI

MADDE 643 - C. CENİN NEDENİYLE ERTELEME

MADDE 644 - D. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

MADDE 645 - E. BİRLİKTE YAŞAYANLARIN HAKKI

MADDE 646 - A. GENEL OLARAK

MADDE 647 - I. MİRASBIRAKANIN TASARRUFU

MADDE 648 - II. PAYLAŞMAYA KAYYIMIN KATILMASI

MADDE 649 - I. MİRASÇILARIN EŞİTLİĞİ

MADDE 650 - II. PAYLARIN OLUŞTURULMASI

MADDE 651 - III. BAZI MALLARIN ÖZGÜLENMESİ VEYA SATILMASI

MADDE 652 - D. AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ

MADDE 653 - I. BÜTÜNLÜK OLUŞTURAN VEYA AİLE BELGELERİ İLE ÖZEL ANI DEĞERİ OLAN EŞYA

MADDE 654 - II. MİRASBIRAKANIN MİRASÇILARDAKİ ALACAKLARI

MADDE 655 - III. REHNEDİLMİŞ TEREKE MALLARI

MADDE 656 - 1. BÖLÜNME

MADDE 657 - A. ÖZGÜLENMEYE ESAS OLAN DEĞER

MADDE 658 - B. DEĞERİN BELİRLENMESİ

MADDE 659 - A. KOŞULLARI

MADDE 660 - B. TAŞINIRLARIN ÖZGÜLENMESİ

MADDE 661 - C. ÖZGÜLENMENİN HANGİ MİRASÇIYA YAPILACAĞI

MADDE 662 - D. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF İLE DÜZENLEME

MADDE 663 - E. ERGİN OLMAYAN MİRASÇILAR

MADDE 664 - A. İSTEM HAKKI

MADDE 665 - B. ORTAKLIĞIN SONA ERDİRİLMESİ

MADDE 666 - 3. DİĞER MİRASÇILARIN PAYLARININ MİRASÇI İRAT SENEDİYLE KARŞILANMASI

MADDE 667 - 4. YAN SINAÎ İŞLETME

MADDE 668 - 5. İŞLETMENİN SATILMASI

MADDE 669 - A. MİRASÇILAR ARASINDA

MADDE 670 - B. MİRASÇILIK SIFATININ KAYBI HÂLİNDE

MADDE 671 - I. GERİ VERME VEYA MAHSUP

MADDE 672 - II. MİRAS PAYINI AŞAN KAZANDIRMALAR

MADDE 673 - III. DENKLEŞTİRME DEĞERİ

MADDE 674 - D. EĞİTİM VE ÖĞRENİM GİDERLERİ

MADDE 675 - E. HEDİYELER VE EVLENME GİDERLERİ

MADDE 676 - I. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ

MADDE 677 - II. MİRAS PAYI ÜZERİNDE SÖZLEŞME

MADDE 678 - III. MİRASIN AÇILMASINDAN ÖNCE YAPILAN SÖZLEŞMELER

MADDE 679 - I. GARANTİ BORCU

MADDE 680 - II. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ

MADDE 681 - I. MÜTESELSİL SORUMLULUK

MADDE 682 - II. MİRASÇILARA RÜCU

MADDE 683 - A. MÜLKİYET HAKKININ İÇERİĞİ

MADDE 684 - I. BÜTÜNLEYİCİ PARÇA

MADDE 685 - II. DOĞAL ÜRÜNLER

MADDE 686 - 1. TANIM

MADDE 687 - 2. EKLENTİ SAYILMAYANLAR

MADDE 688 - 1. GENEL KURALLAR

MADDE 689 - A. ANLAŞMALAR

MADDE 690 - B. OLAĞAN YÖNETİM İŞLERİ

MADDE 691 - C. ÖNEMLİ YÖNETİM İŞLERİ

MADDE 692 - D. OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM İŞLERİ VE TASARRUFLAR

MADDE 693 - 3. YARARLANMA, KULLANMA VE KORUMA

MADDE 694 - 4. GİDERLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

MADDE 695 - 5. KARARLARIN BAĞLAYICILIĞI

MADDE 696 - A. PAYDAŞIN ÇIKARILMASI

MADDE 697 - B. DİĞER HAK SAHİPLERİNİN ÇIKARILMASI

MADDE 698 - A. PAYLAŞMA İSTEMİ

MADDE 699 - B. PAYLAŞMA BİÇİMİ

MADDE 700 - C. İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN DURUMU

MADDE 701 - 1. KAYNAKLARI VE NİTELİĞİ

MADDE 702 - 2. HÜKÜMLERİ

MADDE 703 - 3. SONA ERMESİ

MADDE 704 - A. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU

MADDE 705 - I. TESCİL

MADDE 706 - 1. HUKUKÎ İŞLEM

MADDE 707 - 2. İŞGAL

MADDE 708 - 3. YENİ ARAZİ OLUŞMASI

MADDE 709 - A. GENEL OLARAK

MADDE 710 - B. HEYELÂN

MADDE 711 - C. SINIRIN YENİDEN BELİRLENMESİ

MADDE 712 - A. OLAĞAN ZAMANAŞIMI

MADDE 713 - B. OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI

MADDE 714 - C. SÜRELERİN HESABI

MADDE 715 - 6. SAHİPSİZ YERLER VE YARARI KAMUYA AİT MALLAR

MADDE 716 - III. TESCİLİ İSTEME HAKKI

MADDE 717 - C. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAYBI

MADDE 718 - I. KAPSAM

MADDE 719 - 1. SINIRLARIN BELİRLENMESİ

MADDE 720 - 2. SINIR BELİRLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 721 - 3. SINIRLIKLAR ÜZERİNDE PAYLI MÜLKİYET

MADDE 722 - A. MÜLKİYET İLİŞKİSİ

MADDE 723 - B. TAZMİNAT

MADDE 724 - C. ARAZİNİN MÜLKİYETİNİN MALZEME SAHİBİNE VERİLMESİ

MADDE 725 - 2. TAŞKIN YAPILAR

MADDE 726 - 3. ÜST HAKKI

MADDE 727 - 4. MECRALAR

MADDE 728 - 5. TAŞINIR YAPILAR

MADDE 729 - IV. ARAZİYE DİKİLEN FİDANLAR

MADDE 730 - V. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU

MADDE 731 - I. GENEL OLARAK

MADDE 732 - A. ÖNALIM HAKKI SAHİBİ

MADDE 733 - B. KULLANMA YASAĞI, FERAGAT VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

MADDE 734 - C. KULLANILMASI

MADDE 735 - 2. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ÖNALIM HAKKI

MADDE 736 - 3. ALIM VE GERİ ALIM HAKLARI

MADDE 737 - 1. KULLANMA BİÇİMİ

MADDE 738 - A. KURAL

MADDE 739 - B. ÖZEL KURALLAR

MADDE 740 - A. KURAL

MADDE 741 - B. ÖZEL KURALLAR

MADDE 742 - 4. DOĞAL OLARAK AKAN SU

MADDE 743 - 5. FAZLA SUYUN AKITILMASI

MADDE 744 - A. KATLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 745 - B. YÜKÜMLÜ TAŞINMAZ MALİKİNİN MENFAATİNİN KORUNMASI

MADDE 746 - C. DURUMUN DEĞİŞMESİ

MADDE 747 - A. ZORUNLU GEÇİT

MADDE 748 - B. DİĞER GEÇİT HAKLARI

MADDE 749 - 8. SINIRLIKLAR

MADDE 750 - 9. KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 751 - 1. ORMAN VE MER’AYA GİRME

MADDE 752 - 2. SÜRÜKLENEN ŞEYLER İLE BENZERLERİNİN ALINMASI

MADDE 753 - 3. ZORUNLULUK HÂLİNDE

MADDE 754 - 1. GENEL OLARAK

MADDE 755 - 2. TOPRAĞIN İYİLEŞTİRİLMESİ

MADDE 756 - I. MÜLKİYET VE İRTİFAK HAKKI

MADDE 757 - 1. TAZMİNAT

MADDE 758 - 2. ESKİ DURUMA GETİRME

MADDE 759 - III. AYNI YATAKTAN BESLENEN KAYNAKLAR

MADDE 760 - IV. ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİ VE YEREL ÂDET

MADDE 761 - V. ZORUNLU SU

MADDE 762 - A. KONUSU

MADDE 763 - 1. ZİLYETLİĞİN DEVRİ

MADDE 764 - A. GENEL OLARAK

MADDE 765 - B. TAKSİTLE SATIŞ

MADDE 766 - 3. HÜKMEN TESLİM

MADDE 767 - 1. SAHİPSİZ ŞEYLER

MADDE 768 - 2. SAHİPSİZ DURUMA GELEN HAYVANLAR

MADDE 769 - 1. ARAMA VE İLÂN

MADDE 770 - 2. KORUMA VE SATMA

MADDE 771 - 3. MÜLKİYETİN KAZANILMASI, GERİ VERME

MADDE 772 - 4. DEFİNE

MADDE 773 - 5. BİLİMSEL DEĞERİ OLAN EŞYA

MADDE 774 - IV. DÜŞEN VEYA SÜRÜKLENEN ŞEYLER

MADDE 775 - V. İŞLEME

MADDE 776 - VI. KARIŞMA VE BİRLEŞME

MADDE 777 - VII. KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI

MADDE 778 - C. KAYBEDİLMESİ

MADDE 779 - A. KONUSU

MADDE 780 - 1. TESCİL

MADDE 781 - 2. SÖZLEŞME

MADDE 782 - 3. KENDİ TAŞINMAZI ÜZERİNDE İRTİFAK HAKKI

MADDE 783 - 1. GENEL OLARAK

MADDE 784 - 2. HER İKİ TAŞINMAZA AYNI KİMSENİN MALİK OLMASI

MADDE 785 - 3. MAHKEME KARARI

MADDE 786 - 1. GENEL OLARAK

MADDE 787 - 2. TESCİLE GÖRE

MADDE 788 - 3. İHTİYAÇLARIN DEĞİŞMESİ

MADDE 789 - 4. ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİ VE YEREL ÂDET

MADDE 790 - II. BAKIM GİDERLERİ

MADDE 791 - 1. İRTİFAK HAKKININ İLİŞKİN OLDUĞU YERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 792 - A. YARARLANAN TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ

MADDE 793 - B. YÜKLÜ TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ

MADDE 794 - I. KONUSU

MADDE 795 - II. KURULMASI

MADDE 796 - 1. SONA ERME SEBEPLERİ

MADDE 797 - 2. SÜRESİ

MADDE 798 - 3. HARAP OLMA VEYA KAMULAŞTIRMA

MADDE 799 - A. YÜKÜMLÜLÜK

MADDE 800 - B. SORUMLULUK

MADDE 801 - C. GİDERLER

MADDE 802 - 5. ZAMANAŞIMI

MADDE 803 - A. GENEL OLARAK

MADDE 804 - B. DOĞAL ÜRÜNLER

MADDE 805 - C. FAİZLER

MADDE 806 - D. HAKKIN KULLANILMASININ DEVRİ

MADDE 807 - A. GÖZETİM

MADDE 808 - B. GÜVENCE İSTEME

MADDE 809 - C. BAĞIŞLAMADA GÜVENCE

MADDE 810 - D. GÜVENCE VERİLMEMESİNİN SONUÇLARI

MADDE 811 - 3. DEFTER TUTMA

MADDE 812 - A. MALIN KORUNMASI

MADDE 813 - B. BAKIM VE İŞLETME GİDERLERİ

MADDE 814 - C.MALVARLIĞI İNTİFAINDA BORÇLARIN FAİZİ

MADDE 815 - D. SİGORTA ETTİRME

MADDE 816 - A. ÜRÜNLER

MADDE 817 - B. ÖZGÜLENME YÖNÜ

MADDE 818 - C. ORMANLAR

MADDE 819 - 2. TÜKETİLEBİLEN VE DEĞERİ BİÇİLEN ŞEYLER

MADDE 820 - A. YARARLANMANIN KAPSAMI

MADDE 821 - B. ÖDEME VE İSLETME

MADDE 822 - C. DEVİR İSTEME HAKKI

MADDE 823 - I. GENEL OLARAK

MADDE 824 - II. OTURMA HAKKININ KAPSAMI

MADDE 825 - III. GİDERLER

MADDE 826 - I. KONU VE TAPU KÜTÜĞÜNE KAYIT

MADDE 827 - II. İÇERİK VE KAPSAM

MADDE 828 - 1. YAPI MÜLKİYETİNİN MALİKE GEÇMESİ

MADDE 829 - 2. BEDEL

MADDE 830 - 3. DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 831 - 1. KOŞULLARI

MADDE 832 - 2. HAKKIN KULLANILMASI

MADDE 833 - 3. DİĞER HÂLLER

MADDE 834 - 1. İPOTEK KURULMASINI İSTEME HAKKI

MADDE 835 - 2. TESCİL

MADDE 836 - VI. SÜRENİN ÜST SINIRI

MADDE 837 - D. KAYNAK HAKKI

MADDE 838 - E. DİĞER İRTİFAK HAKLARI

MADDE 839 - A. KONUSU

MADDE 840 - 1. TESCİL VE KAZANMA

MADDE 841 - 2. KAMU HUKUKUNA İLİŞKİN TAŞINMAZ YÜKÜ

MADDE 842 - 3. GÜVENCE AMACIYLA KURULMA

MADDE 843 - 1. GENEL OLARAK.

MADDE 844 - A. ALACAKLININ YETKİSİ

MADDE 845 - B. YÜKÜMLÜNÜN YETKİSİ

MADDE 846 - C. YÜKTEN KURTARMA BEDELİ

MADDE 847 - 3. ZAMANAŞIMI

MADDE 848 - I. ALACAKLININ HAKKININ NİTELİĞİ

MADDE 849 - II. YÜKÜN NİTELİĞİ

MADDE 850 - I. TAŞINMAZ REHNİNİN TÜRLERİ

MADDE 851 - 1. ANA PARA

MADDE 852 - 2. FAİZ

MADDE 853 - 1. REHNE KONU OLABİLME

MADDE 854 - A. TAŞINMAZ TEK İSE

MADDE 855 - B. TAŞINMAZ BİRDEN ÇOK İSE

MADDE 856 - 1. TESCİL

MADDE 857 - 2. BİRDEN ÇOK KİŞİYE AİT TAŞINMAZLARDA

MADDE 858 - II. REHNİN SONA ERMESİ

MADDE 859 - 1. REHNİN BAŞKA TAŞINMAZ ÜZERİNE GEÇMESİ

MADDE 860 - 2. BORÇLUNUN TAŞINMAZI REHİNDEN KURTARMASI

MADDE 861 - 3. BEDEL OLARAK ÖDENEN PARA

MADDE 862 - I. REHNİN KAPSAMI

MADDE 863 - II. KİRA BEDELLERİ

MADDE 864 - III. ZAMANAŞIMI

MADDE 865 - A. KORUMA ÖNLEMLERİ

MADDE 866 - B. GÜVENCE, ESKİ HALE GETİRME, KISMÎ ÖDEME İSTEME

MADDE 867 - 2. DEĞERİN KUSUR OLMADAN DÜŞMESİ

MADDE 868 - 3. REHİNLİ TAŞINMAZIN KISMEN DEVRİ

MADDE 869 - V. REHİNDEN SONRA KURULAN AYNÎ HAKLAR

MADDE 870 - 1. REHİN DERECESİNİN HÜKÜMLERİ

MADDE 871 - 2. REHİN DERECELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

MADDE 872 - 3. BOŞ DERECELER

MADDE 873 - 1. PARAYA ÇEVİRME ŞEKLİ

MADDE 874 - 2. SATIŞ BEDELİNİN DAĞITILMASI

MADDE 875 - 3. GÜVENCENİN KAPSAMI

MADDE 876 - 4- ZORUNLU MASRAFLARIN GÜVENCESİ

MADDE 877 - 1. ÖNCELİK

MADDE 878 - 2. BORCUN ÖDENMESİ VE REHNİN SONA ERMESİ

MADDE 879 - IX. SİGORTA TAZMİNATI ÜZERİNDE HAK

MADDE 880 - X. ALACAKLININ TEMSİLİ

MADDE 881 - A. AMAÇ VE NİTELİK

MADDE 882 - I. KURULUŞ

MADDE 883 - 1. İPOTEĞİN TERKİNİNİ İSTEME HAKKI

MADDE 884 - 2. BORÇTAN SORUMLU OLMAYAN MALİKİN HAKKI

MADDE 885 - A. KOŞULLARI VE USULÜ

MADDE 886 - B. AÇIK ARTIRMA

MADDE 887 - 4. ÖDEME İSTEMİ

MADDE 888 - 1. TAŞINMAZIN DEVRİ

MADDE 889 - 2. TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ

MADDE 890 - 3. BORCU YÜKLENMENİN BİLDİRİLMESİ

MADDE 891 - II. ALACAĞIN DEVRİ

MADDE 892 - I. TESCİLE TÂBİ OLMAYAN KANUNÎ İPOTEK

MADDE 893 - 1. HÂLLER

MADDE 894 - 2. SATICILAR, MİRASÇILAR VE DİĞER ELBİRLİĞİ ORTAKLARI BAKIMINDAN

MADDE 895 - A. TESCİL

MADDE 896 - B. SIRA

MADDE 897 - C. ÖNCELİK

MADDE 898 - I. AMAÇ VE NİTELİK

MADDE 899 - II. DEĞER BİÇİLMESİ

MADDE 900 - III. MUACCELİYET BİLDİRİMİ

MADDE 901 - IV. MALİKİN DURUMU

MADDE 902 - V. DEVİR VE BÖLÜNME

MADDE 903 - I. AMAÇ VE NİTELİK

MADDE 904 - II. SORUMLULUĞUN SINIRI

MADDE 905 - III. DEVLETİN SORUMLULUĞU

MADDE 906 - IV. YÜKTEN KURTARMA

MADDE 907 - V. BORÇ VE MÜLKİYET

MADDE 908 - VI. BÖLÜNME

MADDE 909 - 1. ALACAĞIN NİTELİĞİ

MADDE 910 - 2. SENEDİN DAYANAĞI BORÇ İLE İLİŞKİSİ

MADDE 911 - A. REHİN SENEDİNİ DÜZENLEME GEREĞİ

MADDE 912 - B. REHİN SENEDİNİN DÜZENLENMESİ

MADDE 913 - C. REHİN SENEDİNİN ŞEKLİ

MADDE 914 - A. DÜZENLEME SIRASINDA

MADDE 915 - B. ORTAK TEMSİLCİ

MADDE 916 - 5. ÖDEME YERİ

MADDE 917 - 6. ALACAĞIN DEVRİNDEN SONRA ÖDEME

MADDE 918 - 1. ALACAKLININ OLMAMASI

MADDE 919 - 2. TERKİN

MADDE 920 - A. TESCİL BAKIMINDAN

MADDE 921 - B. SENET BAKIMINDAN

MADDE 922 - C. SENET İLE TESCİLİN İLİŞKİSİ

MADDE 923 - 2. HAKKIN İLERİ SÜRÜLMESİ

MADDE 924 - 3. ALACAĞIN DEVRİ

MADDE 925 - 1. SENEDİN KAYBEDİLMESİ

MADDE 926 - 2. İLÂN YOLUYLA DUYURU

MADDE 927 - V. BORÇLUNUN DEF’İLERİ

MADDE 928 - VI. ÖDENEN SENEDİN GERİ VERİLMESİ

MADDE 929 - VII. HUKUKÎ İLİŞKİDE DEĞİŞİKLİK

MADDE 930 - A. REHİNLİ TAHVİLLER

MADDE 931 - I. GENEL OLARAK

MADDE 932 - II. DÜZENLENMESİ

MADDE 933 - III. BORCUN KISIM KISIM ÖDENMESİ

MADDE 934 - IV. TESCİL

MADDE 935 - 1. SENEDİ ÇIKARAN ARACI KURUM

MADDE 936 - A. ÖDEME PLÂNI

MADDE 937 - B. DENETLEME

MADDE 938 - C. GERİ ÖDEMELERİN ÖZGÜLENMESİ

MADDE 939 - 1. ALACAKLININ ZİLYETLİĞİ

MADDE 940 - 2. AYRIK DURUMLAR

MADDE 941 - 3. ART REHİN

MADDE 942 - 4. ALT REHİN

MADDE 943 - 1. ZİLYETLİĞİN KAYBI

MADDE 944 - 2. GERİ VERME BORCU

MADDE 945 - 3. ALACAKLININ SORUMLULUĞU

MADDE 946 - 1. ALACAKLININ HAKKI

MADDE 947 - 2. REHNİN KAPSAMI

MADDE 948 - 3. REHNİN SIRASI

MADDE 949 - 4. MÜLKİYETİN GEÇEMEMESİ

MADDE 950 - I. KOŞULLARI

MADDE 951 - II. AYRIK DURUMLAR

MADDE 952 - III. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ

MADDE 953 - IV. HÜKÜMLERİ

MADDE 954 - A. GENEL OLARAK

MADDE 955 - I. SENEDE BAĞLI OLAN VEYA OLMAYAN ALACAKLARDA

MADDE 956 - II. KIYMETLİ EVRAKTA

MADDE 957 - III. EMTİAYI TEMSİL EDEN SENETLERDE

MADDE 958 - IV. ART REHİN

MADDE 959 - I. REHNİN KAPSAMI

MADDE 960 - II. REHİNLİ PAY SENETLERİNİN TEMSİLİ

MADDE 961 - III. YÖNETİM VE ÖDEME

MADDE 962 - I. İŞLETME İZNİ ALMA

MADDE 963 - II. SÜRE

MADDE 964 - I. KURULMASI

MADDE 965 - 1. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ

MADDE 966 - 2. ARTA KALAN PARA ÜZERİNDEKİ HAK

MADDE 967 - 1. REHİNDEN KURTARMAYI İSTEME HAKKI

MADDE 968 - 2. ÖDÜNÇ VERENİN HAKLARI

MADDE 969 - C. GERİ ALIM HAKKI TANIYARAK SATIM

MADDE 970 - A. NİTELİĞİ

MADDE 971 - B. ŞEKLİ

MADDE 972 - C. DÜZENLENMESİ

MADDE 973 - I. KAVRAM

MADDE 974 - 1. ASLÎ VE FER’Î ZİLYETLİK

MADDE 975 - 2. DOLAYLI VE DOLAYSIZ ZİLYETLİK

MADDE 976 - III. GEÇİCİ OLARAK KESİLME

MADDE 977 - I. HAZIRLAR ARASINDA

MADDE 978 - II. HAZIR OLMAYANLAR ARASINDA

MADDE 979 - III. TESLİMSİZ DEVİR

MADDE 980 - IV. EMTİAYI TEMSİL EDEN SENETLERİN TESLİMİ

MADDE 981 - 1. SAVUNMA HAKKI

MADDE 982 - 2. ZİLYETLİĞİN GASBINDA DAVA HAKKI

MADDE 983 - 3. ZİLYETLİĞE SALDIRIYA DAVA HAKKI

MADDE 984 - 4. DAVA HAKKININ DÜŞMESİ

MADDE 985 - 1. MÜLKİYET KARİNESİ

MADDE 986 - 2. FER’İ ZİLYETLİKTE KARİNE

MADDE 987 - 3. DAVAYA KARŞI SAVUNMA

MADDE 988 - A. EMİN SIFATIYLA ZİLYETTEN EDİNME BAKIMINDAN

MADDE 989 - B. KAYBEDİLEN VEYA ÇALINAN EŞYA BAKIMINDAN

MADDE 990 - C. PARA VE HAMİLE YAZILI SENETLERDE

MADDE 991 - D. İYİNİYETLİ OLMAMA HÂLİNDE

MADDE 992 - 5. TAŞINMAZLARDA KARİNE

MADDE 993 - A. YARARLANMA

MADDE 994 - B. TAZMİNAT

MADDE 995 - 2. İYİNİYETLİ OLMAYAN ZİLYET BAKIMINDAN

MADDE 996 - IV. KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINDAN YARARLANMA

MADDE 997 - 1. GENEL OLARAK

MADDE 998 - A. KAYDEDİLECEK TAŞINMAZLAR

MADDE 999 - B. KAYDEDİLMEYECEK TAŞINMAZLAR

MADDE 1000 - A. TAPU KÜTÜĞÜ

MADDE 1001 - B. KAT MÜLKİYETİ KÜTÜĞÜ

MADDE 1002 - C. YEVMİYE DEFTERİ VE BELGELER

MADDE 1003 - D. PLÂN

MADDE 1004 - 1. BİR BÖLGEDE

MADDE 1005 - 2. BİRDEN ÇOK BÖLGEDE

MADDE 1006 - 1. KURULUŞ

MADDE 1007 - 2. SORUMLULUK

MADDE 1008 - 1. TESCİL

MADDE 1009 - A. KİŞİSEL HAKLARDA

MADDE 1010 - B. TASARRUF YETKİSİNİN KISITLANMASINDA

MADDE 1011 - C. GEÇİCİ TESCİL ŞERHİ

MADDE 1012 - 3. BEYANLAR

MADDE 1013 - A. TESCİL İÇİN

MADDE 1014 - B. TERKİN VE DEĞİŞİKLİK İÇİN

MADDE 1015 - 2. YETKİNİN VE SEBEBİN BELİRLENMESİ

MADDE 1016 - 3. BELGELERİN TAMAMLANMASI

MADDE 1017 - 1. GENEL OLARAK

MADDE 1018 - 2. TAŞINMAZ LEHİNE İRTİFAKLARDA

MADDE 1019 - IV. TEBLİĞ ZORUNLULUĞU

MADDE 1020 - C. TAPU SİCİLİNİN AÇIKLIĞI

MADDE 1021 - I. TESCİLİN YAPILMAMASININ SONUÇLARI

MADDE 1022 - 1. GENEL OLARAK

MADDE 1023 - 2. İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI

MADDE 1024 - 3. İYİNİYETLİ OLMAYAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI

MADDE 1025 - I. YOLSUZ TESCİLDE

MADDE 1026 - II. AYNÎ HAKLARIN SONA ERMESİ

MADDE 1027 - III. DÜZELTME

MADDE 1028 - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUN

MADDE 1029 - YÜRÜRLÜK

MADDE 1030 - YÜRÜTME