TÜRK MEDENİ KANUNU AİLE HUKUKU

( Bibliyoğrafyalı-Gerekçeli-İçtihatlı )

Av.Talih UYAR - Av.Alper UYAR - Av.Cüneyt UYAR


Türk Medeni Kanunu'nun “Aile Hukuku” kitabını oluşturan 118 ila 494. maddeleri; “Evlilik Hukuku” Kısmı (TMK. mad. 282-395); “Hısımlık” Kısmı (TMK. mad. 396-494) ve “Vesayaet” Kısmı (TMK. mad. 118-281) ilgili bölümler altında incelenmiştir. Serinin devamı olan “Miras Hukuku” ve “Eşya Hukuku” kitapları da sırasıyla yayına hazırlanmaktadır.

İpucu: Maddelere tıklayarak içtihatlara e-uyar'da ulaşın. Diğer bölümlere de solda yer alan menüden ulaşabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER

MADDE 118 - A. NİŞANLANMA

MADDE 119 - I. DAVA HAKKININ BULUNMAMASI

MADDE 120 - 1. MADDÎ TAZMİNAT

MADDE 121 - 2- MANEVÎ TAZMİNAT

MADDE 122 - III. HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ

MADDE 123 - IV. ZAMANAŞIMI

MADDE 124 - I. YAŞ

MADDE 125 - II. AYIRT ETME GÜCÜ

MADDE 126 - 1. KÜÇÜKLER HAKKINDA

MADDE 127 - 2. KISITLILAR HAKKINDA

MADDE 128 - 3. MAHKEMEYE BAŞVURMA

MADDE 129 - I. HISIMLIK

MADDE 130 - A. GENEL OLARAK

MADDE 131 - B. GAİPLİK DURUMUNDA

MADDE 132 - 2. KADIN İÇİN BEKLEME SÜRESİ

MADDE 133 - III. AKIL HASTALIĞI

MADDE 134 - I. BAŞVURU MAKAMI

MADDE 135 - II. ŞEKLİ

MADDE 136 - III. BELGELER

MADDE 137 - IV. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ VE REDDİ

MADDE 138 - V. REDDE İTİRAZ VE YARGILAMA USULÜ

MADDE 139 - 1. EVLENME İZNİ

MADDE 140 - 2. EVLENMENİN YAPILAMAMASI

MADDE 141 - 1. TÖREN YERİ

MADDE 142 - 2. TÖRENİN ŞEKLİ

MADDE 143 - 3. AİLE CÜZDANI VE DİNÎ TÖREN

MADDE 144 - C. YÖNETMELİK

MADDE 145 - I. SEBEPLERİ

MADDE 146 - II. DAVA AÇMA GÖREVİ VE HAKKI

MADDE 147 - III. DAVA HAKKININ SINIRLANMASI VEYA KALKMASI

MADDE 148 - 1. AYIRT ETME GÜCÜNDEN GEÇİCİ YOKSUNLUK

MADDE 149 - 2. YANILMA

MADDE 150 - 3. ALDATMA

MADDE 151 - 4. KORKUTMA

MADDE 152 - 5. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

MADDE 153 - II. YASAL TEMSİLCİNİN DAVA HAKKI

MADDE 154 - I. BEKLEME SÜRESİNE UYMAMA

MADDE 155 - II. ŞEKİL KURALLARINA UYMAM

MADDE 156 - I. GENEL OLARAK

MADDE 157 - 1. ÇOCUKLAR YÖNÜNDEN

MADDE 158 - 2. EŞLER YÖNÜNDEN

MADDE 159 - E. MİRASÇILARIN DAVA HAKKI

MADDE 160 - F. YETKİ VE YARGILAMA USULÜ

MADDE 161 - I. ZİNA

MADDE 162 - II. HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ

MADDE 163 - III. SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME

MADDE 164 - IV. TERK

MADDE 165 - V. AKIL HASTALIĞI

MADDE 166 - VI. EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI

MADDE 167 - I. KONUSU

MADDE 168 - II. YETKİ

MADDE 169 - III. GEÇİCİ ÖNLEMLER

MADDE 170 - I. BOŞANMA VEYA AYRILIK

MADDE 171 - II. AYRILIK SÜRESİ

MADDE 172 - III. AYRILIK SÜRESİNİN BİTİMİ

MADDE 173 - IV. BOŞANAN KADININ KİŞİSEL DURUMU

MADDE 174 - 1. MADDÎ VE MANEVÎ TAZMİNAT

MADDE 175 - 2. YOKSULLUK NAFAKASI

MADDE 176 - 3. TAZMİNAT VE NAFAKANIN ÖDENME BİÇİMİ

MADDE 177 - 4. YETKİ

MADDE 178 - 5. ZAMANAŞIMI

MADDE 179 - 1. BOŞANMA HÂLİNDE

MADDE 180 - 2. AYRILIK HÂLİNDE

MADDE 181 - VII. MİRAS HAKLARI

MADDE 182 - 1. HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ

MADDE 183 - 2. DURUMUN DEĞİŞMESİ

MADDE 184 - D. BOŞANMADA YARGILAMA USULÜ

MADDE 185 - I. GENEL OLARAK

MADDE 186 - II. KONUTUN SEÇİMİ, BİRLİĞİN YÖNETİMİ VE GİDERLERE KATILMA

MADDE 187 - II. KADININ SOYADI

MADDE 188 - I. EŞLERİN TEMSİL YETKİSİ

MADDE 189 - II. SORUMLULUK

MADDE 190 - III. TEMSİL YETKİSİNİN KALDIRILMASI VEYA SINIRLANMASI

MADDE 191 - IV. TEMSİL YETKİSİNİN GERİ VERİLMESİ

MADDE 192 - C. EŞLERİN MESLEK VE İŞİ

MADDE 193 - D. EŞLERİN HUKUKİ İŞLEMLERİ

MADDE 194 - II. AİLE KONUTU

MADDE 195 - E. BİRLİĞİN KORUNMASI

MADDE 196 - II. EŞLER BİRLİKTE YAŞARKEN

MADDE 197 - III. BİRLİKTE YAŞAMAYA ARA VERİLMESİ

MADDE 198 - IV. BORÇLULARA AİT ÖNLEMLER

MADDE 199 - V. TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANMASI

MADDE 200 - VI. DURUMUN DEĞİŞMESİ

MADDE 201 - VII. YETKİ

MADDE 202 - A. YASAL MAL REJİMİ

MADDE 203 - B. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ

MADDE 204 - II. SÖZLEŞME EHLİYETİ

MADDE 205 - III. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ

MADDE 206 - I. EŞLERDEN BİRİNİN İSTEMİ İLE

MADDE 207 - 2. YETKİ

MADDE 208 - 3. MAL AYRILIĞINA GEÇİŞTEN DÖNME

MADDE 209 - II. CEBRÎ İCRA HÂLİNDE

MADDE 210 - 2. HACİZDE

MADDE 211 - 3. ESKİ REJİME DÖNME

MADDE 212 - III. ÖNCEKİ REJİMİNİN TASFİYESİ

MADDE 213 - D. ALACAKLILARIN KORUNMASI

MADDE 214 - E. MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVALARINDA YETKİ

MADDE 215 - F. BİR EŞİN MALLARININ DİĞERİ TARAFINDAN YÖNETİMİ

MADDE 216 - G. ENVANTER

MADDE 217 - H. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR

MADDE 218 - I. KAPSAMI

MADDE 219 - II. EDİNİLMİŞ MALLAR

MADDE 220 - 1. KANUNA GÖRE

MADDE 221 - 2. SÖZLEŞMEYE GÖRE

MADDE 222 - IV. İSPAT

MADDE 223 - B. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF

MADDE 224 - C. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK

MADDE 225 - D. MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE

MADDE 226 - II. MALLARIN GERİ ALINMASI VE BORÇLAR

MADDE 227 - 2. DEĞER ARTIŞ PAYI

MADDE 228 - III. EŞLERİN PAYLARININ HESAPLANMASI

MADDE 229 - 2. EKLENECEK DEĞERLER

MADDE 230 - 3. KİŞİSEL MALLAR İLE EDİNİLMİŞ MALLAR ARASINDA DENKLEŞTİRME

MADDE 231 - 4. ARTIK DEĞER

MADDE 232 - IV. DEĞERİN BELİRLENMESİ

MADDE 233 - A. GENEL OLARAK

MADDE 234 - B. ÖZEL HÂLLER

MADDE 235 - 3. DEĞERLENDİRME ANI

MADDE 236 - V. ARTIK DEĞERE KATILMA

MADDE 237 - 2. SÖZLEŞMEYE GÖRE

MADDE 238 - B. İPTAL, BOŞANMA VEYA MAHKEME KARARIYLA MAL AYRILIĞINDA

MADDE 239 - 1. ÖDEME VE ERTELENMESİ

MADDE 240 - 2. AİLE KONUTU VE EV EŞYASI

MADDE 241 - 3. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI DAVA

MADDE 242 - A. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF

MADDE 243 - B. DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 244 - A. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF

MADDE 245 - II. İSPAT

MADDE 246 - B. BORÇLARDAN SORUMLULUK

MADDE 247 - I. SONA ERME ANI

MADDE 248 - II. MALLARIN GERİ ALINMASI VE PAYLI MALIN VERİLMESİ

MADDE 249 - 2. KATKIDAN DOĞAN HAK

MADDE 250 - III. AİLEYE ÖZGÜLENEN MALLAR

MADDE 251 - 2. PAYLAŞMAYA AYKIRI DAVRANIŞLAR

MADDE 252 - 3. PAYLAŞTIRMA İSTEMİNİN REDDİ

MADDE 253 - 4. PAYLAŞTIRMA YÖNTEMİ

MADDE 254 - 1. İPTAL VEYA BOŞANMA HÂLİNDE

MADDE 255 - 2. ÖLÜM HÂLİNDE

MADDE 256 - A. MÜLKİYET

MADDE 257 - 1. GENEL MAL ORTAKLIĞI

MADDE 258 - A. EDİNİLMİŞ MALLARDA ORTAKLIK

MADDE 259 - B. DİĞER MAL ORTAKLIKLARI

MADDE 260 - III. KİŞİSEL MALLAR

MADDE 261 - IV. İSPAT

MADDE 262 - B. YÖNETİM VE TASARRUF

MADDE 263 - 2. OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM

MADDE 264 - 3. ORTAKLIK MALLARI İLE MESLEK VEYA SANAT İCRASI

MADDE 265 - 4. MİRASIN KABULÜ VEYA REDDİ

MADDE 266 - 5. SORUMLULUK VE YÖNETİM GİDERLERİ

MADDE 267 - II. KİŞİSEL MALLAR

MADDE 268 - I. ORTAKLIK BORÇLARI

MADDE 269 - II. KİŞİSEL BORÇLAR

MADDE 270 - D. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR

MADDE 271 - E. MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE

MADDE 272 - II. KİŞİSEL MALA EKLEME

MADDE 273 - III. KİŞİSEL MAL İLE ORTAKLIK MALI ARASINDAKİ DENKLEŞTİRME

MADDE 274 - IV. DEĞER ARTIŞ PAYI

MADDE 275 - V. DEĞER BELİRLENMESİ

MADDE 276 - 1. ÖLÜM VEYA DİĞER BİR MAL REJİMİNİN KABULÜ HÂLİNDE

MADDE 277 - 2. DİĞER HÂLLERDE

MADDE 278 - 1. KİŞİSEL MALLAR

MADDE 279 - 2. AİLE KONTU VE EV EŞYASI

MADDE 280 - 3. DİĞER MALVARLIĞI DEĞERLERİ

MADDE 281 - 4. DİĞER PAYLAŞMA KURALLARI

MADDE 282 - A. GENEL OLARAK SOYBAĞININ KURULMASI

MADDE 283 - I. YETKİ

MADDE 284 - II. YARGILAMA USULÜ

MADDE 285 - A. BABALIK KARİNESİ

MADDE 286 - B. SOYBAĞININ REDDİ

MADDE 287 - 1. EVLİLİK İÇİNDE ANA RAHMİNE DÜŞME

MADDE 288 - 2. EVLENMEDEN ÖNCE VEYA AYRI YAŞAMA SIRASINDA ANA RAHMİNE DÜŞME

MADDE 289 - III. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER

MADDE 290 - C. KARİNELERİN ÇAKIŞMASI

MADDE 291 - D. DİĞER İLGİLİLERİN DAVA HAKKI

MADDE 292 - E. SONRADAN EVLENME

MADDE 293 - II. BİLDİRİM

MADDE 294 - III. İTİRAZ VE İPTAL

MADDE 295 - A. TANIMA

MADDE 296 - II. BİLDİRİM

MADDE 297 - 1. TANIYANIN DAVA HAKKI

MADDE 298 - 2. İLGİLİLERİN DAVA HAKKI

MADDE 299 - B. İSPAT YÜKÜ

MADDE 300 - 3. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER

MADDE 301 - B. BABALIK HÜKMÜ

MADDE 302 - II. KARİNE

MADDE 303 - III. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER

MADDE 304 - IV. ANANIN MALÎ HAKLARI

MADDE 305 - A. KÜÇÜKLERİN EVLÂT EDİNİLMESİ

MADDE 306 - II. BİRLİKTE EVLÂT EDİNME

MADDE 307 - III. TEK BAŞINA EVLÂT EDİNME

MADDE 308 - IV. KÜÇÜĞÜN RIZASI VE YAŞI

MADDE 309 - V. ANA VE BABANIN RIZASI

MADDE 310 - 2. ZAMANI

MADDE 311 - 3. RIZANIN ARANMAMASI

MADDE 312 - B. KARAR

MADDE 313 - B. ERGİNLERİN VE KISITLILARIN EVLÂT EDİNİLMESİ

MADDE 314 - C. HÜKÜMLERİ

MADDE 315 - D. ŞEKİL VE USUL

MADDE 316 - II. ARAŞTIRMA

MADDE 317 - E. EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI

MADDE 318 - 2. DİĞER NOKSANLIKLAR

MADDE 319 - II. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

MADDE 320 - F. EVLÂTLIK İŞLEMLERİNDE ARACILIK

MADDE 321 - A. SOYADI

MADDE 322 - B. KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER

MADDE 323 - C. ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ

MADDE 324 - 2. SINIRLARI

MADDE 325 - II. ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE

MADDE 326 - III. YETKİ

MADDE 327 - D. ÇOCUKLARIN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİNİ KARŞILAMA

MADDE 328 - II. SÜRESİ

MADDE 329 - III. DAVA HAKKI

MADDE 330 - IV. NAFAKA MİKTARININ TAKDİRİ

MADDE 331 - V. DURUMUN DEĞİŞMESİ

MADDE 332 - VI. GEÇİCİ ÖNLEMLER

MADDE 333 - 2. BABALIĞIN TESPİTİNDEN ÖNCE

MADDE 334 - VII. GÜVENCE VERİLMESİ

MADDE 335 - I. KOŞULLAR

MADDE 336 - II. ANA VE BABA EVLİ İSE

MADDE 337 - III. ANA VE BABA EVLİ DEĞİLSE

MADDE 338 - IV. ÜVEY ÇOCUKLAR

MADDE 339 - B. VELÂYETİN KAPSAMI

MADDE 340 - II. EĞİTİM

MADDE 341 - III. DİNÎ EĞİTİM

MADDE 342 - IV. ÇOCUĞUN TEMSİL EDİLMESİ

MADDE 343 - V. ÇOCUĞUN FİİL EHLİYETİ

MADDE 344 - VI. ÇOCUĞUN AİLEYİ TEMSİL ETMESİ

MADDE 345 - VII. ÇOCUK İLE ANA VE BABA ARASINDAKİ HUKUKÎ İŞLEMLER

MADDE 346 - C. ÇOCUĞUN KORUNMASI

MADDE 347 - II. ÇOCUKLARIN YERLEŞTİRİLMESİ

MADDE 348 - III. VELÂYETİN KALDIRILMASI

MADDE 349 - 2. ANA VEYA BABANIN YENİDEN EVLENMESİ HÂLİNDE

MADDE 350 - 3. VELÂYETİN KALDIRILMASI HÂLİNDE ANA VE BABANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 351 - IV. DURUMUN DEĞİŞMESİ

MADDE 352 - A. YÖNETİM

MADDE 353 - II. EVLİLİK SONA ERİNCE

MADDE 354 - B. KULLANMA HAKKI

MADDE 355 - C. GELİRLERİN SARFI

MADDE 356 - D. ÇOCUK MALLARININ KISMEN SARFI

MADDE 357 - E. ÇOCUĞUN SERBEST MALLARI

MADDE 358 - II. SAKLI PAY

MADDE 359 - III. MESLEK VEYA SANAT İÇİN VERİLEN MAL VE KİŞİSEL KAZANÇ

MADDE 360 - F. ÇOCUK MALLARININ KORUNMASI

MADDE 361 - II. YÖNETİMİN ANA VE BABADAN ALINMASI

MADDE 362 - G. YÖNETİMİN SONA ERMESİ

MADDE 363 - II. ANA VE BABANIN SORUMLULUĞU

MADDE 364 - A. NAFAKA YÜKÜMLÜLERİ

MADDE 365 - B. DAVA HAKKI

MADDE 366 - C. KORUNMAYA MUHTAÇ KİŞİLER

MADDE 367 - A. KOŞULLARI

MADDE 368 - I. EV DÜZENİ VE GÖZETİM

MADDE 369 - II. SORUMLULUK

MADDE 370 - III. ALTSOYUN DENKLEŞTİRME ALACAĞI

MADDE 371 - 2. İSTENMESİ

MADDE 372 - A. AİLE VAKFI

MADDE 373 - B. AİLE MALLARI ORTAKLIĞI

MADDE 374 - 2. ŞEKİL

MADDE 375 - II. SÜRE

MADDE 376 - III. HÜKMÜ

MADDE 377 - 2. YÖNETİM VE TEMSİL

MADDE 378 - B. YÖNETİCİNİN YETKİSİ

MADDE 379 - 3. ORTAK MALLAR VE KİŞİSEL MALLAR

MADDE 380 - IV. ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ

MADDE 381 - 2. FESİH BİLDİRİMİ, ÖDEMEDEN ACİZ, EVLENME

MADDE 382 - 3. ÖLÜM

MADDE 383 - 4. PAYLAŞMA KURALLARI

MADDE 384 - V. KAZANÇ PAYLI AİLE MALLARI ORTAKLIĞI

MADDE 385 - 2. ÖZEL SONA ERDİRME SEBEPLERİ

MADDE 386 - C. AİLE YURDU

MADDE 387 - II. KURULMASI

MADDE 388 - A. İLÂN

MADDE 389 - B. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARININ KORUNMASI

MADDE 390 - C. TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERH VERİLMESİ

MADDE 391 - 1. TASARRUF HAKKININ SINIRLANMASI

MADDE 392 - 2. KAN HISIMLARININ AİLE YURDUNA ALINMASI

MADDE 393 - 3. MALİKİN ÖDEMEDE ACZE DÜŞMESİ

MADDE 394 - 1. MALİKİN ÖLÜMÜ HÂLİNDE

MADDE 395 - 2. MALİKİN SAĞLIĞINDA

MADDE 396 - A. GENEL OLARAK

MADDE 397 - I. KAMU VESAYETİ

MADDE 398 - II. ÖZEL VESAYET

MADDE 399 - 2. KURULMASI

MADDE 400 - 3. AİLE MECLİSİ

MADDE 401 - 4. GÜVENCE

MADDE 402 - 5. SONA ERMESİ

MADDE 403 - C. VASİ VE KAYYIM

MADDE 404 - A. KÜÇÜKLÜK

MADDE 405 - I. AKIL HASTALIĞI VEYA AKIL ZAYIFLIĞI

MADDE 406 - II. SAVURGANLIK, ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI, KÖTÜ YAŞAMA TARZI, KÖTÜ YÖNETİM

MADDE 407 - III. ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA

MADDE 408 - IV. İSTEK ÜZERİNE

MADDE 409 - I. İLGİLİNİN DİNLENİLMESİ VE BİLİRKİŞİ RAPORU

MADDE 410 - II. İLÂN

MADDE 411 - A. VESAYET İŞLERİNDE YETKİ

MADDE 412 - B. YERLEŞİM YERİNİN DEĞİŞMESİ

MADDE 413 - A. KOŞULLARI

MADDE 414 - II. EŞİN VE HISIMLARIN ÖNCELİĞİ

MADDE 415 - III. İLGİLİLERİN İSTEĞİ

MADDE 416 - IV- VASİLİĞİ KABUL YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 417 - V. VASİLİKTEN KAÇINMA SEBEPLERİ

MADDE 418 - VI. VASİLİĞE ENGEL OLAN SEBEPLER

MADDE 419 - I. VASİNİN ATANMASI

MADDE 420 - II. GEÇİCİ ÖNLEMLER

MADDE 421 - III. TEBLİĞ VE İLÂN

MADDE 422 - IV. KAÇINMA VE İTİRAZ

MADDE 423 - 2. GEÇİCİ GÖREV

MADDE 424 - 3. KARAR

MADDE 425 - 4. GÖREVİN VERİLMESİ

MADDE 426 - A. KAYYIMLIĞI GEREKTİREN HALLER

MADDE 427 - II. YÖNETİM

MADDE 428 - 2. İSTEK ÜZERİNE

MADDE 429 - B. YASAL DANIŞMANLIK

MADDE 430 - C. YETKİ

MADDE 431 - D. USUL

MADDE 432 - A. KOŞULLARI

MADDE 433 - B. YETKİ

MADDE 434 - C. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 435 - D. İTİRAZ

MADDE 436 - E. USUL

MADDE 437 - II. YARGILAMA USULÜ

MADDE 438 - I. DEFTER TUTMA

MADDE 439 - II. DEĞERLİ ŞEYLERİN SAKLANMASI

MADDE 440 - III. TAŞINIRLARIN SATILMASI

MADDE 441 - 1. YATIRMA ZORUNLULUĞU

MADDE 442 - 2. YATIRIMLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

MADDE 443 - V. TİCARÎ VE SINAÎ İŞLETMELER

MADDE 444 - VI. TAŞINMAZLARIN SATILMASI

MADDE 445 - A. GENEL OLARAK

MADDE 446 - B. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI

MADDE 447 - 2. KISITLILARDA

MADDE 448 - II. TEMSİL

MADDE 449 - 2. YASAK İŞLEMLER

MADDE 450 - 3. VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI

MADDE 451 - A. VASİNİN RIZASI

MADDE 452 - B. ONAMAMANIN SONUCU

MADDE 453 - 5. MESLEK VEYA SANAT

MADDE 454 - I. YÖNETİM VE HESAP TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 455 - II. SERBEST MALLAR

MADDE 456 - D. GÖREVİN SÜRESİ

MADDE 457 - E. VASİNİN ÜCRETİ

MADDE 458 - A. KAYYIMIN KONUMU

MADDE 459 - I. BELLİ BİR İŞ

MADDE 460 - II. MALVARLIĞININ YÖNETİMİ

MADDE 461 - A. ŞİKÂYET VE İTİRAZ

MADDE 462 - I. VESAYET MAKAMINDAN

MADDE 463 - II. DENETİM MAKAMINDAN

MADDE 464 - C. RAPOR VE HESAPLARIN İNCELENMESİ

MADDE 465 - D. İZNİN BULUNMAMASI

MADDE 466 - A. ÖZEN YÜKÜMÜ

MADDE 467 - B. VASİNİN SORUMLULUĞU

MADDE 468 - C. DEVLETİN SORUMLULUĞU

MADDE 469 - D. GÖREV VE YETKİ

MADDE 470 - A. KÜÇÜKLERDE

MADDE 471 - B. HÜKÜMLÜLERDE

MADDE 472 - I. KALDIRILMASI

MADDE 473 - 1. İLÂN

MADDE 474 - 2. AKIL HASTALIĞI VEYA AKIL ZAYIFLIĞINDA

MADDE 475 - 3. SAVURGANLIK, ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI, KÖTÜ YAŞAMA TARZI, KÖTÜ YÖNETİMDE

MADDE 476 - 4. İSTEK ÜZERİNE KISITLAMADA

MADDE 477 - D. KAYYIMLIKTA VE YASAL DANIŞMANLIKTA

MADDE 478 - II. İLÂN

MADDE 479 - A. FİİL EHLİYETİNİN YİTİRİLMESİ VE ÖLÜM

MADDE 480 - I. SÜRENİN DOLMASI

MADDE 481 - II. ENGELİN VEYA KAÇINMA SEBEBİNİN ORTAYA ÇIKMASI

MADDE 482 - III. GÖREVE DEVAM ZORUNLULUĞU

MADDE 483 - C. GÖREVDEN ALINMA

MADDE 484 - 1. İSTEK ÜZERİNE VEYA RE’SEN

MADDE 485 - 2. ARAŞTIRMA VE UYARI

MADDE 486 - 3. GEÇİCİ ÖNLEMLER

MADDE 487 - 4. DİĞER ÖNLEMLER

MADDE 488 - 5. İTİRAZ

MADDE 489 - A. KESİN HESAP VE MALVARLIĞININ TESLİMİ

MADDE 490 - B. RAPOR VE HESABIN İNCELENMESİ

MADDE 491 - C. VASİNİN GÖREVİNE SON VERİLMESİ

MADDE 492 - I. OLAĞAN ZAMANAŞIMI

MADDE 493 - II. OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI

MADDE 494 - E. VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN ALACAĞI