OLUMSUZ (MENFİ) TESPİT VE GERİ ALMA (İSTİRDAT) DAVALARI

Av.Talih UYAR - Av.Alper UYAR - Av.Cüneyt UYAR


Eserde, İİK. 72’de düzenlenmiş bulunan “Olumsuz (Menfi) Tespit ve Geri Alma (İstirdat) Davaları” iki bölüm halinde yer almaktadır. Bu dava türlerinin “niteliği”, “çeşitleri”, “konusu” “sonuçları” ve bu dava türlerindeki “yargılama” konuları, bu husustaki bilimsel eser ve makalelerdeki teorik görüşler ve pek çoğu hiçbir yerde yayımlanmamış olan Yargıtay içtihatlarındaki pratik çözümlere yollama yapılarak ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

İpucu: Maddelere tıklayarak içtihatlara e-uyar'da ulaşın.Diğer bölümlere de solda yer alan menüden ulaşabilirsiniz.