Arama
Eğitim Duyurusu paylaşıldı
Taşınmaz Hukuku Kongresi
24 Haziran 2024 - 11 Temmuz 2024 (16 gün, Toplam 48 saat)
Kitap Duyurusu paylaşıldı
İcra ve İflâs Hukukuna İlişkin 'Makale ve İnceleme Yazıları', 'Hukuki Mütalâalar' ve Yüksek Mahkemenin Önemli İçtihatları (Ücretsiz Kitap Duyurusu)
Sevgili Meslektaşlarıma...
6 saat önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
İdare- Yüklenici- Özel hukuk ilişkisi- Borçlar Hukuku
Sözleşmenin imzalanmasından sonra idare ile yüklenici arasında özel hukuk ilişkisi doğmuş olacağından ve buna ilişkin uyuşmazlık adli yargı mahkemelerinde çözümleneceğinden iptal kararının taraflar arasında imzalanmış sözleşme hükümlerini değiştirmiş...
1 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Kambiyo senedi- Takip- Birleşme
Somut olayda; dava dışı keşideci borçlu aleyhine 05.05.2017 tarihinde 08.09.2016 keşide tarihli senetlere dayanarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takibin kesinleştiği, takip devam ederken borçlunun şahıs şirketinin tüm varlık, b...
2 gün önce11. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Alacağın temliki- Aktif dava ehliyeti-
Dava konusu alacak temlik edildiğinden bu hususun aktif dava ehliyetine ilişkin dava şartı olup, davanın devamı boyunca bulunması ve mahkemece de re'sen nazara alınması gerektiğinden temlikname göz önünde bulundurularak aktif dava ehliyetinin varlığı...
3 gün önce9. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Yurtdışı projeleri- İşçi- Mutad işyeri hukuku
Davalı işverenin yurt dışı projelerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen davacı işçinin, tüm çalışma döneminde de Rusya'da bulunan davalıya ait işyerinde çalıştığı, işçinin görme edimi fiilen söz konusu ülkede yerine getirilmiş olup ilgili dönemle...
4 gün önce3. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İfanın imkansız hale gelmesi- Denkleştirici adalet
Hükme esas alınan 09.11.2021 havale tarihli bilirkişi raporunda; ifanın imkansız hale geldiği tarih itibariyle güncellenmiş değerin hesaplanması yapılırken, güncellemeye esas alınan somut veriler ödeme tarihinden ifanın imkansız hale geldiği tarihe k...
5 gün önce2. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Babalığın hükmen tespiti- Nafaka-
Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre, ortak çocuğun ihtiyaçlarına nazaran takdir edilen iştirak nafakasının az olduğu hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun nafakaya hü...
6 gün önce7. HD. İçtihat paylaşıldı
Bilirkişi raporu- UYAP sisteminde taralı olması- Tebliğ-
Bilirkişi raporlarının UYAP sisteminde taralı olması durumunda taraflara tebliğ edilmeyeceğine dair bir hüküm bulunmadığı- Bilirkişi raporlarının taraflara tebliğ edilmesinin hukuki dinlenilme hakkının gereği olduğu- Davalı vekiline ek rapor tebliğ e...
6 gün önceBayram Kutlaması paylaşıldı
İyi Bayramlar
E-uyar ailesi olarak Kurban Bayramı’nı sizinle birlikte paylaşmaktan mutluluk duyarak bu özel bayramı aileniz ile birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı olarak geçirmenizi dileriz.