TÜRK MEDENİ KANUNU KİŞİLER HUKUKU

( Bibliyoğrafyalı-Gerekçeli-İçtihatlı )

Av.Talih UYAR - Av.Alper UYAR - Av.Cüneyt UYAR


Türk Medeni Kanunu “Kişiler Hukuku” (TMK. mad. 8 -117) kitabında, “Gerçek Kişiler” Kısmı, Kişilik (TMK. mad. 8-35) ve Kişisel Durum Sicili (TMK. mad. 36-46) ; “Tüzel Kişiler” Kısmı ise, Genel Hükümler (TMK. mad 47-55), Dernekler" (TMK. mad. 56-100) ve Vakıflar (TMK. mad. 101-117) bölümleri altında incelenmiştir. Serinin devamı olan “Miras Hukuku” ve “Eşya Hukuku” kitapları da sırasıyla yayına hazırlanmaktadır.

İpucu: Maddelere tıklayarak içtihatlara e-uyar'da ulaşın. Diğer bölümlere de solda yer alan menüden ulaşabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER

MADDE 8 - I. HAK EHLİYETİ

MADDE 9 - 1. KAPSAMI

MADDE 10 - A. GENEL OLARAK

MADDE 11 - B. ERGİNLİK

MADDE 12 - C. ERGİN KILINMA

MADDE 13 - D. AYIRT ETME GÜCÜ

MADDE 14 - 1. GENEL OLARAK

MADDE 15 - 2. AYIRT ETME GÜCÜNÜN BULUNMAMASI

MADDE 16 - 3. AYIRT ETME GÜCÜNE SAHİP KÜÇÜKLER VE KISITLILAR

MADDE 17 - 1. KAN HISIMLIĞI

MADDE 18 - 2. KAYIN HISIMLIĞI

MADDE 19 - 1. TANIM

MADDE 20 - 2. YERLEŞİM YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE OTURMA YERİ

MADDE 21 - 3. YASAL YERLEŞİM YERİ

MADDE 22 - 4. KURUMLARDA BULUNMA

MADDE 23 - I. VAZGEÇME VE AŞIRI SINIRLAMAYA KARŞI

MADDE 24 - 1. İLKE

MADDE 25 - 2. DAVALAR

MADDE 26 - 1. ADIN KORUNMASI

MADDE 27 - 2. ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 28 - I. DOĞUM VE ÖLÜM

MADDE 29 - 1. İSPAT YÜKÜ

MADDE 30 - A. GENEL OLARAK

MADDE 31 - B. ÖLÜM KARİNESİ

MADDE 32 - 1. GENEL OLARAK

MADDE 33 - 2. YARGILAMA USULÜ

MADDE 34 - 3. İSTEMİN DÜŞMESİ

MADDE 35 - 4. HÜKMÜ

MADDE 36 - I. SİCİL

MADDE 37 - II. GÖREVLİLER

MADDE 38 - III. SORUMLULUK

MADDE 39 - 1. GENEL OLARAK

MADDE 40 - 2. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNDE

MADDE 41 - I. BİLDİRME

MADDE 42 - II. DOĞUM KÜTÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİKLER

MADDE 43 - I. ÖLÜMÜN BİLDİRİLMESİ

MADDE 44 - II. CESEDİ BULUNAMAYAN KİŞİ

MADDE 45 - III. GAİPLİK KARARI

MADDE 46 - IV. DEĞİŞİKLİKLERİN KÜTÜĞE GEÇİRİLMESİ

MADDE 47 - A. TÜZEL KİŞİLİK

MADDE 48 - B. HAK EHLİYETİ

MADDE 49 - I. KOŞULU

MADDE 50 - II. KULLANILMASI

MADDE 51 - D. YERLEŞİM YERİ

MADDE 52 - I- SINIRLI DEVAM ETME

MADDE 53 - II. MALVARLIĞININ TASFİYESİ

MADDE 54 - III. MALVARLIĞININ ÖZGÜLENMESİ

MADDE 55 - F. SAKLI HÜKÜMLER

MADDE 56 - I. TANIMI

MADDE 57 - II. DERNEK KURMA HAKKI

MADDE 58 - III. TÜZÜK

MADDE 59 - 1. KAZANMA ANI

MADDE 60 - 2. İNCELEME

MADDE 61 - 3. DERNEK TÜZÜĞÜNÜN İLÂNI

MADDE 62 - 4. İLK GENEL KURUL TOPLANTISI

MADDE 63 - 1. KURAL

MADDE 64 - 2. KOŞULLARI

MADDE 65 - 1. KENDİLİĞİNDEN

MADDE 66 - 2. ÇIKMA İLE

MADDE 67 - 3. ÇIKARILMA İLE

MADDE 68 - A. EŞİTLİK İLKESİ

MADDE 69 - B. OY HAKKI

MADDE 70 - A. ÖDENTİ VERME BORCU

MADDE 71 - B. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

MADDE 72 - I. GENEL OLARAK

MADDE 73 - 1. NİTELİĞİ VE OLUŞUMU

MADDE 74 - A. OLAĞAN TOPLANTI

MADDE 75 - B. OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

MADDE 76 - C. TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR

MADDE 77 - 3. TOPLANTIYA ÇAĞRI

MADDE 78 - 4. TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 79 - 5. TOPLANTI USULÜ

MADDE 80 - 6. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 81 - A. KARAR YETER SAYISI

MADDE 82 - B. OY HAKKINDAN YOKSUNLUK

MADDE 83 - C. KARARIN İPTALİ

MADDE 84 - 1. OLUŞUMU

MADDE 85 - 2. GÖREVLERİ

MADDE 86 - IV. DENETİM KURULU

MADDE 87 - I. KENDİLİĞİNDEN

MADDE 88 - II. GENEL KURUL KARARI İLE

MADDE 89 - III. MAHKEME KARARI İLE

MADDE 90 - I. GENEL OLARAK

MADDE 91 - 1. FAALİYET SERBESTLİĞİ

MADDE 92 - 2. YABANCI DERNEKLER

MADDE 93 - III. YABANCILARIN DERNEK KURMA HAKKI

MADDE 94 - 1. KURULUŞU

MADDE 95 - 2. ŞUBENİN ORGANLARI VE UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 96 - 1. FEDERASYON

MADDE 97 - 2. KONFEDERASYON

MADDE 98 - 3. ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 99 - G. DERNEK GELİRLERİ

MADDE 100 - H. SAKLI HÜKÜMLER

MADDE 101 - I. TANIMI

MADDE 102 - II. KURULUŞ ŞEKLİ

MADDE 103 - III. TEMYİZ VE İPTAL

MADDE 104 - IV. TESCİL VE İLÂN

MADDE 105 - V. MAL VE HAKLARIN KAZANILMASI VE SORUMLULUK

MADDE 106 - I. İÇERİĞİ

MADDE 107 - II. NOKSANLIKLAR

MADDE 108 - C. MİRASÇILARIN VE ALACAKLILARIN DAVA HAKKI

MADDE 109 - I. GENEL OLARAK

MADDE 110 - II. ÇALIŞTIRILANLARA VE İŞÇİLERE YARDIM VAKFI

MADDE 111 - E. DENETİM

MADDE 112 - I. YÖNETİMİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 113 - II. AMACIN VE MALLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 114 - G. YILLIK RAPOR

MADDE 115 - H. FAALİYETTEN GEÇİCİ ALIKOYMA

MADDE 116 - İ. VAKFIN SONA ERMESİ

MADDE 117 - J. DİĞER HÜKÜMLER