İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA TASARRUFUN İPTALI DAVALARI

Av.Talih UYAR - Av.Alper UYAR - Av.Cüneyt UYAR


Eserde, İİK. mad. 277 vd.’nda düzenlenmiş olan “tasarrufun iptali” davaları bu husustaki bilimsel eser ve makalelerdeki teorik görüşler ve pek çoğu hiçbir yerde yayımlanmamış olan Yargıtay içtihatlarındaki pratik çözümlere yollama yapılarak ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

İpucu: Maddelere tıklayarak içtihatlara e-uyar'da ulaşın.Diğer bölümlere de solda yer alan menüden ulaşabilirsiniz.