TÜRK MEDENİ KANUNU BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

( Bibliyoğrafyalı-Gerekçeli-İçtihatlı )

Av.Talih UYAR - Av.Alper UYAR - Av.Cüneyt UYAR


Eserde, Türk Medeni Kanunu’nun “Başlangıç Hükümleri”ni oluşturan 1 ila 7. maddeleri; Hukukun Uygulanması ve Kaynakları (TMK. mad. 1), Dürüst Davranma (TMK. mad. 2), İyiniyet (TMK. mad. 3), Hâkimin Takdir Yetkisi (TMK. mad. 4), Genel nitelikli hükümler (TMK. mad. 5), İspat Yükü (TMK. mad. 6), ve Resmî Belgelerle ispat (TMK. mad. 7) bölümleri altında incelenmiştir. Serinin devamı olan “Aile Hukuku”, “Miras Hukuku” ve “Eşya Hukuku” kitapları da sırasıyla yayına hazırlanmaktadır.

İpucu: Maddelere tıklayarak içtihatlara e-uyar'da ulaşın.Diğer bölümlere de solda yer alan menüden ulaşabilirsiniz.