Davacının, davalılar tarafından haksız el koyulan eşyaların iade edilmediğini belirterek davalılar aleyhine 50.000.000.000 liranın tahsili için icra takibine giriştiği- İcra takibine itiraz edilmesi üzerine zararın 50.000.000.000 lira olduğu açıklandıktan sonra, mahkemece gerçek zararın tespiti ile şimdilik 1.000.000.000 lira üzerinden itirazın iptalinin istendiği- HUMK.'un 4. maddesinde "alacağın bir kısmı dava olundukta, eğer son kısım ise, mahkemenin vazifesini tayinde müddeabihin kıymetine bakılır. Son kısım olmadığı ve alacağın tamamı da münazaalı olduğu takdirde alacağın tamamı nazarı itibare alınır" hükmüne yer verildiği- Somut olayda takip konusu alacağın tamamı münazaalı olduğundan, eldeki davanın kısmi dava olduğu-