Davacıya tam dava açması, dava değerini belirlemesi ve harcını ikmal etmesi için kesin süre verilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceği-

Davacı vekili, müvekkilinin davalıya toplam 24.170,64 TL bedelli faturalar ile gıda maddesi sattığını, davalının borcunu ödememesi üzerine alacağın tahsili için yapılan icra takibinin davalının haksız itirazı nedeniyle durduğunu ileri sürerek davalın ...