Davalı, genel tarımsal krediler sözleşmesine dayalı olarak başlattığı icra takibinde davacıdan toplam 96.570,11 TL'nin tahsilini istediğinden, davacı yan ise iş bu davasında dava değerini 1.000 TL olarak gösterdiğinden, HMK'nun 109/2 maddesi uyarınca talep konusunun miktarı, taraflar arasında tartışmasız ve açıkça belli olduğundan somut olay bakımından kısmi dava açılamayacağı-

Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankadan 20.12.2010 tarihinde ilk iki yılı ödemesiz tarımsal kredi kullandığını, kredi ödemelerinin 20.12.2012 tarihinde başlayacak olduğunu, bu arada 2012 yılının yaz mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle borcun bir y ...