Somut olayda alacak miktarı belli olduğundan kısmi dava açma imkanının olmadığı-

Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan 19.05.2012 tarihli sözleşme uyarınca davalının her ay bir yıl boyunca 20.000 ton kum ve mıcır malzemesi almayı taahhüt ettiğini, müvekkilinin her ay 20.000 ton malzemeyi hazır ettiği halde davalının alım yap ...