6100 sayılı HMK'nın yürürlük tarihinden sonra kısmi dava açılamayacağı, zira taraflar arasındaki sözleşmede, talep edilen alacakların miktarının tespitine yarar kıstaslar ortaya konduğundan, alacağın belirlenmesinin mümkün olduğu, bu durumda mahkemece, dava ve usul ekonomisi bakımından HMK.'nun 115/2 maddesi uyarınca davasını tam dava olarak devam ettirmesi ve harcı tamamlatması konusunda davacı vekiline kesin süre verilerek sonucuna göre işlem yapılması gerekeceği-

Davacı vekili, taraflar arasında 01/09/2008 tarihli 5 yıl süreli bayilik sözleşmesi imzalandığını, davalının işyerinde başka dağıtım firmalarına ait tüplerin bulunduğunun mahkemece tespit edildiğini, sözleşmenin müvekkili tarafından 27/01/2012 tarihl ...