Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda..
Dava; İİK 277 ve devamı maddelerine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkindir...
Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda..
Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda..
Dava; İİK 277 ve devamı maddelerine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkindir...
Dava; İİK 277 ve devamı maddelerine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkindir...
4. HD. 23.11.2022 T. E: 10104, K: 15261
4. HD. 23.11.2022 T. E: 6766, K: 15260
Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda..
Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda..