İCRA HUKUKUNDA KAMBİYO SENETLERİ

Av.Talih UYAR - Av.Alper UYAR - Av.Cüneyt UYAR


Eserde, “bono”, “çek” ve “poliçe”nin unsurları; kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takiplerde “takip talebi”, “ödeme emri”; “borca itiraz”, “imzaya itiraz ve “şikayet” konuları bu husustaki bilimsel eser ve makalelerdeki teorik görüşler ve pek çoğu hiçbir yerde yayımlanmamış olan Yargıtay içtihatlarındaki pratik çözümlere yollama yapılarak ayrıntılı biçimde incelenmiştir.

İpucu: Maddelere tıklayarak içtihatlara e-uyar'da ulaşın.Diğer bölümlere de solda yer alan menüden ulaşabilirsiniz.