Arama
14 saat önce12.HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İtirazın Kaldırılması- Kötüniyet Tazminatı
Borçlu kiracı, takip talebine dayanak olan kira sözleşmesindeki imzayı reddetmiş fakat kiracılık ilişkisinin varlığını kabul ederek bir başka tarihli kira sözleşmesinin geçerli olduğunu öne sürmüşse; yetkisi dar olan icra mahkemesinin, hangi kira söz...
14 saat önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Muris Muvazaası- Gayrimenkul Devri
Annesine ve babasına bakan evlada tek bir gayrimenkulün satış yoluyla devrinin muvazaalı olarak kabul edilmeyeceği-
1 gün önceHGK İÇTİHAT paylaşıldı
Menfi Tespit - İstirdat - İlamın Kesinleşmesi
Takibin fazladan ödenen paranın istirdatına yönelik hükme ilişkin olması, yani, menfi tespit davasından dönüşen istirdat davasına ilişkin olmaması halinde, ilamın kesinleşmeden ilamlı icra takibine konu edilebileceği-
5 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İhalenin feshi- Satış ilanının amacı- İİK. mad. 150/e uyarınca satış isteme süresi-
Borçlunun takip dosyasından aldığı fotokopi ile altı gün sonra ihalenin gerçekleşeceğini öğrenmesi halinde, bu altı günlük sürenin, satış ilanının asıl amaçları olan satışa hazırlanma, duyuruları yapma, daha fazla müşteri bulma yönlerini borçlu bakım...
6 gün önce23. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Sebepsiz Zenginleşme- İhtirazi Kayıt- Zamanaşımı-
Taraflar arasında bir sözleşme bulunması halinde, ihtilafın sebepsiz zenginleşme değil sözleşme hükümlerine göre çözülmesi gerekeceği- Sözleşme hükümlerine uymayan bir ödemenin zamanaşımı süresi içinde iadesi talep edilebileceğinden, davalı tarafında...
7 gün önce13. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Dekontta açıklama olmaması- Borç- Vasıflı ikrar
Kendisine havale edilen paranın "borç" olarak değil, "başkasının borcunu ödemek için gönderildiğini" savunan davalının vasıflı ikrarda bulunduğu ve vasıflı ikrar bölünemeyeceği için ispat yükünün davacıda olduğu-
7 gün önce19. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
Mazeret- Duruşma gününün UYAP üzerinden öğrenilmesi-
Mazeret dilekçesinde duruşma gününün UYAP üzerinden öğrenilmesine karar verilmesini talebi hakkında-
12 gün önce12. HD. İÇTİHAT paylaşıldı
İlamlı icra- Mükerrerlik şikayeti- Şikayet süresi-
İlamlı icra takibinde mükerrerlik şikayetinin süresiz olarak yapılabileceği, bu konudaki şikayetin duruşma açılarak incelenmesi gerektiği-
12 gün önce1. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Ehliyetsizlik- Kamu Düzeni - Tapu iptali ve Tescili
Ehliyetsizlik ve hile hukuksal nedenlerinin ikisine dayanılarak(birkaç hukuki nedenin bir arada gösterilmesiyle) açılan tapu iptali ve tescil isteğine ilişkin davada usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı fakat ehliyetsizliğin kamu düzeni ile ilgili ol...
14 gün önce13. HD İÇTİHAT paylaşıldı
Bloke- Emekli Maaşı- Ahde Vefa- Haksız Şart
28.02.2009 tarihinden sonra kullanılan kredilerde emekli maaşından kesinti yapılmasına yönelik muvafakatlerin önceden verildiği gerekçesiyle geçersizliğinden ve haksız şart teşkil ettiğinden bahsedilemeyeceği- Blokenin kaldırılması/alacak davasına il...