Bankacılık Kanunu gereği üyelerinin bir kısmı, Fon'un gösterdiği adaylar arasından icra tetkik merciince seçilen müflis bankanın, iflas idaresinin kararının iptali talepli davasının görüm ve çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu-

OLAY: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin her biri 1 Amerikan Doları değerinde 1 milyon adet Asyaka tahvil satın aldığını, davalı bankanın iflasına karar verilmesinin akabinde alacağın kaydı için yaptığı başvurunun iflas idaresince r ...
İlgili bağlantılar