9. HD. 14.10.2021 T. E: 8953, K: 14350-
Kadroya geçiş sırasında yapılan idari işleme yönelik uyuşmazlığın idari yargı yerinde görülmesi gerektiği-
9. HD. 13.10.2021 T. E: 9983, K: 14232-
9. HD. 11.10.2021 T. E: 10160, K: 13987-
9. HD. 11.10.2021 T. E: 10158, K: 13985-
9. HD. 11.10.2021 T. E: 9999, K: 14076-
9. HD. 11.10.2021 T. E: 10162, K: 13989-
9. HD. 11.10.2021 T. E: 10161, K: 13988-
9. HD. 11.10.2021 T. E: 10159, K: 13986-
9. HD. 06.10.2021 T. E: 9794, K: 13786-