Uyuşmazlık, davalı Şirketler arasındaki hukuki ilişkinin niteliği ve buna bağlı olarak davacının fark alacaklara hak kazanıp kazanmadığı hususlarına ilişkindir...
Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı..
Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı..
Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı..
Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı..
Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı..
Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı..
Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı..
10. HD. 13.09.2022 T. E: 2021/4840, K: 10344
9. HD. 12.09.2022 T. E: 8379, K: 8818