Hüküm sonucu kısmında gerekçeye ait her hangi bir söz tekrar edilmeksizin isteklerin her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların sıra numarası altında açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki “sözleşmenin feshi, tapu iptali ve tescil ile tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Alanya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce asıl davanın kabulüne, birleşen 2002/589 esas sayılı davanın reddine, 2002/589 esas sayılı k ...
Aynı doğrultuda