Davalıdan satın aldığı yatak odası vs. eşyaların ayıplı olduğundan iadesi ile ödediği bedelin tahsiline-
10/06/2013 tarihinde davalı mağazadan 3.500,00 TL karşılığı koltuk takımı ve tv ünitesi satın aldığını, koltuk takımının arızalı çıktığını, iki kere servise gönderilmesine rağmen sorunun devam ettiğini ileri sürerek, ürünün ayıplı olması nedeniyle ödediği bedelin yasal faizi ile tahsiline-
Satış esnasında sunulan projede ve tanıtımlarda belirtilen ancak bunlara uygun olarak yapılmayan veya eksik yapılan işler nedeni ile davacının satın aldığı konutta oluşan değer kaybının ödetilmesi talebi- “Gizli ayıp” olarak nitelendirilen imalatlara ilişkin ayıpların tek tek neler olduğunun belirlenmesi, ihbarının süresinde yapılıp yapılmadığı hususunda ayıpların niteliği ve ortaya çıktıkları (kullanım ve mevsimlerdeki yağmur, kar, güneş ve ısı durumları dikkate alınarak bu ayıpların ne zaman oluştuğu yada oluşacağı ve bunu normal vasıflardaki bir tüketicinin ne zaman farkedebileceği) zaman dilimi ve tarafların delilleri dikkate alınarak rapor tanzimi sağlanarak sonuca uygun bir karar verilmesi gerektiği- Eksik ifa olarak nitelendirilen eksik işlerin yapılmamış olmasının davacının satın aldığı bağımsız bölümün ekonomik değerini düşüren açık ayıp niteliğinde olduğu, davalının bu ayıbı gizlemek için de herhangi bir hileye başvurmadığı, davacının bu ayıplardan bağımsız bölümü satın ve teslim aldığı tarihte kolayca bilgi sahibi olabileceği anlaşıldığıdan, mahkemece anılan hususlarda ayrıntılı inceleme yapılarak bir karar verilmesi gerektiği-
Davalı şirketten 4.000,00 TL bedelle, teşhir ürünü olan bir koltuk takımı aldığını, fakat üründe yırtık, sökük ve çizikler olduğunu, davalı şirkete durumu bildirdiği halde üründeki ayıbın giderilmediğini ileri sürerek ayıplı ürün bedelinin davalıdan tahsiline-
Apartman sakini tarafından ortak bölümdeki asansörün ayıplı olması nedeniyle asansörün davalı tarafından onarımı ya da onarım bedelinin tahsili talebine-
Ayıplı aracın iadesi ile fatura bedelinin tahsili istemi-