Aracın ikinci el olması veya davalı satıcı şirketin devirde vekaleten hareket etmesinin davacının tüketici vasfını ortadan kaldırmayacağı, satın alınan aracın hemen sonra motor arızası verdiği ileri sürülerek ayıp oranında indirim ve maddi zararın tahsili istemli uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde görülmesi gerektiği-
Davacı ile davalı (öğretmen) arasında ikinci el araç satış sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemelerde görülmesi gerektiği-
Hangi davacı için ne miktarda alacak talep edildiğinin anlaşılamaması halinde, mahkemece bu hususun davacılara açıklattırılması gerektiği- Satın aldıkları konutlarda ortaya çıkan ayıp nedeniyle uğranılan zararın ödetilmesi istemiyle dava açan davacıların zorunlu dava arkadaşlığı olmadığı-
Tüketicinin, ayıplı malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi, bedel iadesi, ayıp oranında bedel indirimi veya ücretsiz onarım isteme haklarına sahip olduğu- İadesine hükmedilen aracın satın alındığı tarih, davacının elinde bir yılı aşkın süre boyunca herhangi bir yakınma olmaksızın kullanılmış olması, ayıbın mahiyeti ve tespit edilen ayıbın aracın değerinde yalnızca 2.500,00 TL kayba neden olacağı dikkate alındığında mahkemenin ayıp oranda hakkaniyet gereği bedel indirimi seçeneğini değerlendirmemesinin hatalı olduğu-
Ayıplı mal davasında faize ancak aracın iade tarihinden itibaren hükmedilebileceği-
Hakem Heyetince  yaptırılan bilirkişi incelemesinde "ürünün ayıplı olduğu", mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesinde "ayıplı olmadığı"  belirtildiğinden, raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi için dava konusu notebook bilgisayarın üzerinde yeniden konusunda uzman bilirkişi vasıtasıyla inceleme yaptırılması gerektiği-
Aracın satın alınmasından sonra davacı kullanımındayken dava konusu aracın maddi hasarlı kazalara karıştığı ve araçta hasar oluştuğu anlaşıldığından,mahkemece; davacının araçla karıştığı kaza nedeniyle oluşan değer kaybı kadar davalı lehine bedel indirimine karar verilmesi gerektiği- İadeye karar verilmesi halinde, dava konusu aracın davalılara takyidatsız olarak iadesine karar verilmesi gerektiği-
Mahkemece, konusunda uzman üç kişilik bilirkişi kurulu heyetince davaya konu dairenin bulunduğu yerde inceleme yapılarak, dairenin bulunduğu binaya ait kapalı otoparkta yer alan otopark sayısı ile mevcut daire sayısı ve 4+1 daireler için 2 adet otopark tahsis edileceği iddiası da dikkate alınarak her bir daire için fiili olarak yeterli miktarda otopark olup olmadığının tespit edilerek ve dosya içerisindeki bilirkişi raporları arasındaki çelişkide giderilip sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiği-
Yargılama aşamasında davalı kendini vekil ile temsil ettirmiş olduğundan mahkemece davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği-
Davaya "Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla" bakıldığının yazılmamış olmasının mahallinde her zaman düzeltilecek nitelikte, maddi hata olduğu- Gardrobun yanlış montajı nedeni ile sürtünmelerin olduğu ve dolabı deforme ettiği, gardorptaki sürtünmelerin kötü işçilikten kaynaklandığı yapılan bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan raporlardan anlaşıldığı, dava konusu yatak odası takımının renk ve model olarak bir takım halinde satılan ürün olması ve umulan faydanın yanı sıra estetik amaçlı olarak da kullanılması hedeflenen bir mal olduğundan tüketicinin ayıplı eşyanın görüntüsüne katlanmasını beklenemeyeceği, ayıplı gardrobun iadesinden sonra elde kalan takımın diğer parçalarının da yatak odası takımının renk ve model uyumunun ve estetik görüntüsünün bozulması nedeniyle iadesi ile ödenen bedelin tahsiline karar verilmesi gerektiği-