Tüketici kredisi borcunun taksitlerinin ödenmemesi sebebi ile başlatılan takibe vaki itirazın iptali istemi-