Şikayetçi borçlunun tebligattan haberdar olduğunu bildirdiği tarihin aksinin davalı alacaklı tarafından iddia ve ispat edilemediğinden, 'bu takibin borçlunun tebligattan haberdar olduğu tarih' olarak kabul edilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığı-

I. DAVA Borçlu şikayet dilekçesinde; alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yoluyla ilamsız icra takibinde, tarafına çıkarılan ödeme emrinin usulüne uygun olarak tebliğ edilmediğini, tebliğin yapıldığı adresle bir ilgisinin bulunmadığını, tebl ...