Menfi tespit davası-
Davacı alıcının tüketici ve davalı satıcı şirketin yüklenici olduğu, taraflar arasındaki ilişkinin 4077 s. Yasa kapsamında kaldığı, eldeki davaya bakma görevinin Tüketici Mahkemesine ait olduğu- Mahkemenin görevi hususu kamu düzenine ilişkin olup, bunun mahkemece resen nazara alınması, mahkemece, müstakil Tüketici Mahkemesi var ise davaya bakmakla Tüketici Mahkemeleri görevli olduğundan görevsizlik kararı verilmesi, müstakil Tüketici Mahkemesi yok ise ara kararı ile uyuşmazlığa Tüketici Mahkemesi sıfatı ile bakılmasına karar verilmek suretiyle uyuşmazlığın çözülmesi gerektiği-
Kaçak elektrik kullanımı nedeniyle tahakkuk ettirilen borca yönelik menfi tespit istemine ilişkin davada, davacının ,dava konusu apartmanı ticari veya mesleki amaçlarla kullandığı dolayısıyla, tüketici olmadığının açık bir şekilde anlaşılması halinde ise, tacir kabul edilip edilmeyeceğinin de belirlenmesi gerektiği- Görev hususunda kapsamlı bir araştırma ve değerlendirme yapılmaksızın, doğrudan Tüketici Mahkemesi sıfatı ile yargılama yapılmasının hatalı olduğu-
Davalı Üniversite’ye ön kaydı yaptırılan kişinin kaydının silinmesi sonucu kayıt esnasında ödenen bedelin tahsili istemi-
Menfi tespit davası-
LPG kitinin satışı ve buna dayalı olarak açılan montaj hatasından kaynaklanmaktadır. Somut uyuşmazlıkta, davalılar ticari ve mesleki amaçla hareket eden sağlayıcı olup, davacı ise tüketicidir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine-
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • kayıt gösteriliyor