Davacı alıcının tüketici ve davalı satıcı şirketin yüklenici olduğu, taraflar arasındaki ilişkinin 4077 s. Yasa kapsamında kaldığı, eldeki davaya bakma görevinin Tüketici Mahkemesine ait olduğu- Mahkemenin görevi hususu kamu düzenine ilişkin olup, bunun mahkemece resen nazara alınması, mahkemece, müstakil Tüketici Mahkemesi var ise davaya bakmakla Tüketici Mahkemeleri görevli olduğundan görevsizlik kararı verilmesi, müstakil Tüketici Mahkemesi yok ise ara kararı ile uyuşmazlığa Tüketici Mahkemesi sıfatı ile bakılmasına karar verilmek suretiyle uyuşmazlığın çözülmesi gerektiği-

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konu ...