Davalı Üniversite’ye ön kaydı yaptırılan kişinin kaydının silinmesi sonucu kayıt esnasında ödenen bedelin tahsili istemi-

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARARDa ...