Kaçak elektrik kullanımı nedeniyle tahakkuk ettirilen borca yönelik menfi tespit istemine ilişkin davada, davacının ,dava konusu apartmanı ticari veya mesleki amaçlarla kullandığı dolayısıyla, tüketici olmadığının açık bir şekilde anlaşılması halinde ise, tacir kabul edilip edilmeyeceğinin de belirlenmesi gerektiği- Görev hususunda kapsamlı bir araştırma ve değerlendirme yapılmaksızın, doğrudan Tüketici Mahkemesi sıfatı ile yargılama yapılmasının hatalı olduğu-

Davacı; kaçak elektrik kullandığından bahisle, davalı tarafından hakkında kaçak tutanağı tutulduğunu ve 17.134,10 TL fatura tahakkuk ettirildiğini ileri sürerek, davalı şirkete borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir. Davalı; zam ...