Müflisin nizalı alacağına ilişkin "dava takip yetkisini" alacaklılardan birine devreden iflâs idaresinin söz konusu dava sonunda verilen kararı temyiz edemeyeceği–

Davacı N.. A.Ş. İflâs İdaresi, "müflis şirkete ait taşınmazların açık artırma suretiyle İmar Bankası A.Ş.'ne satıldığını, ihaleye katılan G... Mehindislik A.Ş.'nin yetkisiz yerde ihalenin feshi davası açarak ve İmar Bankası ile birlikte hareket edere ...