Bankadan bağlı krediyle alınan taşınmazın teslim tarihinin satıcı tarafından tek taraflı uzatılması halinde uzatılan bu süreden bankanın da sorumlu olup olmayacağı- Satıcı tek taraflı teslim süresini uzatmasıyla, davalı finans kuruluşu bankanın da süresinin uzayacağı- "Taşınmazın teslim tarihinden itibaren bir yıllık hak düşürücü süre geçmesi nedeniyle davalı finans kuruluşu bankanın sorumluluğuna gidilemeyeceği, hak düşürücü süre nedeniyle davalı banka yönünden davanın reddi gerektiği" şeklindeki karşı oyun kabul görmediği-

Taraflar arasındaki sözleşmelerin feshi, menfi tespit ve alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince asıl ve birleşen davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararın davalı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. vekili taraf ...