Yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil, olmadığı takdirde ise kusursuz sorumluluk ilkeleri gereğince tespit edilecek taşınmaz bedelinin davalı idareden tahsili isteği-

Yanlar arasında görülen tapu iptali ve tescil, olmaz ise tazminat davası sonunda, yerel mahkemece konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına ilişkin olarak verilen karar davalı Tapu Müdürlüğü vekilince yasal süre içerisinde temy ...