Takibe konu işçi alacağının İİK.nun 206. maddesinin birinci sırasındaki alacaklardan olduğu ve dolayısıyla tedbir kararının istisnası kapsamında kaldığı-

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; Alacaklı vekili tarafından kıdem tazminatı ve diğer işçi alacaklarının tahsili amacıyla genel haciz yolu ile  icra takibine başlandığı, borçluya örnek 7 nolu ödeme emrinin tebliğinde sonra, adı geçen v ...
Aynı doğrultuda