Satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil, birleştirilen dava sözleşmenin iptali isteği-

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 30.10.2006 gününde verilen dilekçe ile satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil, davalı H. G. tarafından davacı N. Y.türk aleyhine açılan birleştirilen dava ile sözleşmenin iptali istenmesi üz ...