Asıl dava, borçlu olunmadığının tespiti ve fazla ödenen bedelin istirdadı; birleşen ilk dava, alacak; birleşen ikinci dava ise, itirazın iptali istemine ilişkin olup, bir sözleşmede taraflar dışındaki (üçüncü) kişilerin tanık sıfatıyla imzaları mevcut ise, o sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar hakkında bu kişilerin tanık olarak dinlenmesi konusunda taraflar arasında bir nevi delil sözleşmesi yapılmış sayılacağından davaya dayanak hisse devri ve borç tasfiye protokolünde imzası bulunan kişilerin beyanlarının değerlendirilip protokole aykırı düşmeyen beyanlarına itibar edilmesi gerektiği-

Taraflar arasındaki asıl davada “borçlu olunmadığının tespiti ve fazla ödenen bedelin istirdadı”; birleşen ilk davada “alacak”; birleşen ikinci davada ise “itirazın iptali” istemiyle yapılan yargılama sonunda Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesince, ası ...