Ayıplı aracın yenisi ile değiştirilmesi, ya da fatura bedelinin fatura tarihinden itibaren değişen oranlarda işleyecek faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi istemi-

Davacı vekili, müvekkilinin davalı A.lar Otomotiv San. Tic. A.Ş'den satın aldığı aracı 10.11.2008 tarihinde teslim aldığını, aracın teslim edilirken çalışmaması üzerine satış görevlisinin takviye kablosu ile aracı çalıştırdığını, daha sonra ikaz lamb ...