Kazaya neden olan aracın satışı için verilmiş özel vekâletnameler ve aracın galeriye teslim edildiğine dair yazılı belge, "galericinin aracı satın aldığı ve satışa ilişkin vekâletler de verildiği hâlde tescil kaydını üzerine almadığı" belirtilerek galerici hakkında "güveni kötüye kullanma" suçundan dolayı suç duyurusunda bulunulduğuna ilişkin soruşturma ve ceza dosyaları ile bu dosyalarda bulunan beyanlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde somut olay bakımından kayden malik olarak yer alan davalının araç üzerindeki eylemsel egemenliğin kazadan çok önce kesin biçimde ortadan kalktığını ispat etmiş olduğu- Dosyadaki belge oto satımına ilişkin geçerli bir belge olarak kabul edilemezse de; bu belgenin, olayda aracın fiili tesliminin bu tarihten itibaren galeriye bırakıldığının bir delili olduğu- Aracın satış için galeriye bırakma ve davalının eylemsel egemenliğinin kalktığı olgusu bahsedilen belgelerden açıkça anlaşılmakta olup hayatın olağan akışına göre davalının aracı galeriye teslim ettiği ve davalının işleten sıfatıyla sorumluluğuna hükmedilemeyeceği- "Araç satışlarının resmî şekilde yapılması gerektiği, aracın galeriye teslim edildiğine dair sunulan belge geçerli olmadığı gibi altında galeri karşısında yer alan kişinin davalı da olmadığı, özel satış vekâletlerinden de aracın galeriye teslim edildiğinin anlaşılamadığı, usulüne uygun sözleşmenin de kaza tarihinden sonra olduğu, davalının KTK’nın 104. maddesi uyarınca eylemsel egemenliğin kesin biçimde kendisinden kalktığını ortaya koyamadığı" görüşünün HGK çoğunluğunca benimsenmediği-

1. Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Konya 4. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 17. Hukuk Dai ...