17. HD. 10.12.2018 T. E: 5184, K: 11938-

Taraflar arasındaki rücuen tazminat davasının yapılan istinaf incelemesi sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı istinaf başvurusunun kabulü ile yerel mahkeme kararının kaldırılmasına dair verilen kararın süresi içinde davalı vekili tarafından tem ...