İcra emrinin borçlu vekiline tebliğ edilmediği, öğrenme tarihinin 21.08.2020 olduğu, takip kesinleşmeden haciz uygulandığı, paranın iadesi için ise İİK'nın 361. maddesindeki şartların oluşmadığı gerekçesi ile icra emri tebliğ tarihinin 21.08.2020 olarak düzeltilmesine, hacizlerin kaldırılmasına, tahsil edilen paranın iadesine ilişkin talebin reddine karar verilmesinin isabetli olduğu-

I. DAVA   Şikayetçi borçlular vekili dilekçesinde; müvekkilleri aleyhine Bursa 3. İcra Müdürlüğünün 2017/14356 esas sayılı dosyası ile ilamlı icra takibi başlatıldığını, icra emrinin vekil olarak kendisine tebliğ edilmediğini, takibin yasaya uy ...