TTK. mad. 1483 vd.'nda düzenlenmiş olan zorunlu sorumluluk sigortası, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen hususlardan olması nedeniyle, davanın ticari dava olduğu (TTK. mad. 4/1-a ve 5/1)  ve asliye ticaret mahkemesi görev alanı içinde bulunan davaya dair mahkemece kendiliğinden görevsizlik kararı verilmesi gerektiği-
Trafik kazası sonucu ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin davada; davacılar vekilinin, ıslah dilekçesi ile talep ettiği miktara hükmedilmesi, HMK'nun 176/2. maddesine aykırı olup, anılan dilekçesi ile talep edilen miktarın usulden reddine karar verilmesi gerektiği-
Karşılıklı Boşanma-Tedbir Nafakası
Boşanma davası içinde vaki ve boşanmanın fer'i niteliğinde olan Türk Medeni Kanununun 175. maddesinde belirtilen yoksulluk nafakası ve aynı Kanunun 174. maddesinde yazılı maddi ve manevi tazminat istekleri harca tabi olmayıp; dava veya karşı dava olarak istenilmesine gerek olmadığı- İsteğin karar verilinceye kadar davanın her safhasında yazılı veya sözlü olarak talep edilmesinin yeterli olduğu-
Trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma ve manevi tazminat istemi-
Başbakan olan davacı hakkında yazılan sözlerin; siyasi kimliği göz önünde bulundurulduğunda, eleştiri sınırları içerisinde kalan sözler olduğundan, davacının kişilik haklarına saldırı olgusunun gerçekleşmediği benimsenip manevi tazminat isteminin tümden reddinin gerekeceği-
Davalı İçişleri Bakanlığı aracın işleteni Emniyet Genel Müdürlüğüne izafeten davalı konumunda olup, sürücünün de haksız fiil faili durumunda olduğu, olayda hizmet kusuru bulunmadığı, aracın işleteninin, kusursuz sorumluluk ilkelerine göre oluşan zarardan, sürücünün kusuru oranında sorumlu olduğu, araç sürücüsünün de haksız fiil hükümlerine göre kusuru oranında zarardan sorumlu olacağı-
Trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemi-
Olayda TMK.nun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakasının takdiri için gerekli “boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olma” ve “kusuru daha ağır olmama” koşullarının davacı kadın yararına gerçekleştiği belirgin olduğundan yoksulluk nafakasına hükmedilmesi gerekeceği-

İpucu: Bu sayfada "etiketlenmiş" içerikleri görüntülemektesiniz. Arama sonucu sayfasında daha fazla sonuca erişebilirsiniz. İlgili kavramı tüm sitede aratmak ve bu sonuçları görüntülemek için lütfen tıklayın.