Alacaklının, yabancı para alacağının TL karşılığını, takip talebinde göstermek zorunda olduğu gibi, buna bağlı olarak bu zorunluluğun ödeme emrinde de yerine getirilmesi gerektiği- Bu noksanlığın kamu düzeni ile ilgili olup, takibin her safhasında re'sen göz önünde tutulması gerekeceği- Takip talebi ve ödeme emrinde 30.233,40 USD yabancı para alacağının harca esas değer olarak Türk Lirası karşılığı gösterilmediğinden 'takibin iptaline' karar verilmesi gerekeceği-

I. DAVA Şikayetçi borçlu dava dilekçesinde; ödeme emrinin L. M.'nın imzalı beyanı ile taşındığı şerhi ile usulsüz iade edildiğini,tebliğ memurunun mahalline gitmediğini, fiili haciz sırasında şirketin adreste faal olduğunun anlaşıldığını, TK'nın 3 ...