İtirazın alacaklıya tebliğ giderinin, alacaklının avans olarak ödediği masraftan karşılanması gerekeceği–

3222 sayılı Kanunla değiştirilen İİK’nun 59. maddesinde, alacaklı takip talebinde bulunmuşken borçlunun 62. maddeye göre yapabileceği itirazın kendisine tebliğ masrafını da avans olarak peşinen öder. Yine aynı kanunla değiştirilen 62. maddesinin 2. f ...
Aynı doğrultuda