İtirazın alacaklıya tebliğ giderinin, alacaklının avans olarak ödediği masraftan karşılanması gerekeceği–

İİK.’nun değişik 59. maddesine göre, itirazın tebliğinin alacaklının avans olarak ödediği masraftan karşılanacağına, aynı kanunun 62. maddesi 2. fıkrası hükmüne, takip yapanın takip tarihinde yöneticilik sıfatının bulunmadığı, yönetici sıfatı ile tak ...
Aynı doğrultuda