Uyuşmazlık, hizmet sözleşmeden kaynaklı alacağın tahsili amacı ile başlatılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir...

I. DAVADavacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili şirket ile davalılar ortak girişim arasında Quasar İstanbul Projesi kapsamında 16.06.2015 tarihli "Satınalma ve Satınalma Danışmanlığı" hizmet sözleşmesi imzalandığını, sözleşmede aylık ödemeler dışın ...