Kaza sonucu sadece davacının desteği sürücü vefat ettiği, başkaca kimsenin yaralanmadığı ve hayatını kaybetmediği, trafik kazasının yaşandığı tarihte yürürlükte olan TCK.'ye göre söz konusu eylem olan trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun zamanaşımı süresinin 8 yıl olduğu, davanın uzamış ceza zamanaşımı süresi içinde açılmadığı gözetilerek reddine karar verilmesi gerektiği-

Taraflar arasındaki tazminat davasında mahkemece yapılan yargılama sonucunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen karara karşı tarafların istinaf başvurusu üzerine yapılan incelemede; istinaf başvurusunun esastan reddine dair verilen kararın Yargıta ...