İcra mahkemesince şikayetin kabulüne ve ödeme emri tebliğ tarihinin ................ olarak tespitine karar verildiği, söz konusu mahkeme kararı istinaf aşamasında olmakla birlikte icra mahkemesi kararlarının infazı için kesinleşmesi gerekmediği gibi kesinleşmesinin bekletici mesele de yapılamayacağı- Derdestlik itirazının geçerli olabilmesi için dava /şikayet konularının aynı olması gerektiği, derdestlik itirazının da bu nedenle yerinde olmadığı- .......... İcra Hukuk Mahkemesince verilen tedbir kararının karar kesinleşinceye kadar devam edeceğine yönelik hüküm kurulmadığından hükümle birlikte tedbir kararının da sona erdiği- Ödeme emri tebliğ işleminin usulsüz olması nedeniyle takibin kesinleşmediği, bu tarihten önceki hacizlerin hükümsüz kaldığı-

Taraflar arasındaki müdürlük işleminin iptali istemli şikayete ilişkin yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince borçlunun şikayetinin kabulüne ve müdürlük işleminin iptali ile hacizlerin kaldırılmasına karar verilmiştir. Kararın davalı alacaklı t ...