Uzun süreli Kira sözleşmesinin yapıldığı sırada karşılıklı edimler arasında var olan dengenin sonradan koşulların olağan üstü değişmesiyle büyük ölçüde tarafların biri aleyhine katlanılamayacak derecede bozulması halinde, işlem temelinin çöktüğü dikkate alınarak, sözleşmedeki boşluğun, tarafların iradelerine, sözleşmenin anlamına önem verilerek, dürüstlük kuralı çerçevesinde doldurulması (sözleşmenin yeni koşullara uyarlanması) gerekeceği (MK. 1, 2, 4)-

Davacı, “tahliye tehdidi altında bırakılarak, 1.4.1979 tarihinde yeniledikleri sözleşme ile kira parasını ‘her ay; 30 gram 24 ayar külçe altın’ üzerinden ödemeyi kabul etmek zorunda kaldığını, altın fiyatları tasavvurların üstünde artış gösterdiğinde ...
Aynı doğrultuda