Uzun süreli Kira sözleşmesinin yapıldığı sırada karşılıklı edimler arasında var olan dengenin sonradan koşulların olağan üstü değişmesiyle büyük ölçüde tarafların biri aleyhine katlanılamayacak derecede bozulması halinde, işlem temelinin çöktüğü dikkate alınarak, sözleşmedeki boşluğun, tarafların iradelerine, sözleşmenin anlamına önem verilerek, dürüstlük kuralı çerçevesinde doldurulması (sözleşmenin yeni koşullara uyarlanması) gerekeceği (MK. 1, 2, 4)-

Taraflar arasındaki “kira uyarlaması” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Trabzon Asliye 2. Hukuk Mahkemesince “davanın reddine” dair verilen 27.12.1994 gün ve 1994/486-582 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzer ...
Aynı doğrultuda