Baz istasyonunun kaldırılması istemiyle açılan davada, davacının kızının öncesinde kanser olduğu, bu nedenle endişeli olan ailenin yaşadıkları evin karşısında boş arsada bulunan baz istasyonu nedeniyle sağlık açısından ek endişeler taşıdıkları, istasyonunun psikolojik olarak yaşamlarını olumsuz biçimde etkilediği ve tedirginlik yarattığı uyuşmazlığa ilişkin olarak, baz istasyonunun yapılan ölçümler sonucunda limit değerleri aşmadığı tespit edilmiş olsa bile baz istasyonunun sağladığı hizmetin davacıya ait konutun bulunduğu yerden bir başka yerde de verilmesi olanak dahilinde olduğu da gözetilerek mevcut yerinden alınarak başka bir yere yerleştirilmesi gerekeceği- Hakimin uyuşmazlığın çözümünde yönetmeliğe değil, yasaya, genel hukuk kurallarına ve bu bağlamda sorumluluk ilkelerine göre karar vermek zorunda olması karşısında yönetmeliğe göre verilen sertifikanın bağlayıcı olarak kabul edilemeyeceği-

Taraflar arasındaki "baz istasyonunun kaldırılması" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce davanın kabulüne dair verilen 30.09.2010 gün ve 2009/274 E. 2010/235 K. sayılı kararın incelenmesi davalılardan AVEA ...