Menfi tespit davasında, anlaşmazlık delillerin toplanmasına ilişkin ara karar gereğinin yerine getirilmesinden önce giderildiğinden, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 6. maddesi uyarınca davacı lehine tarife hükümleriyle belirlenen vekalet ücretinin "yarısına" hükmedilmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gere ...