Taraflar arasında ortaklığın giderilmesi davası bulunmadığı gibi taşınmaz ve muhdesatın kamulaştırmaya konu olmadığı anlaşıldığından, davacının muhdesatın aidiyetinin tespiti davası açmasında hukuki yararının bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerektiği-

Davacılar vekili, 651 ada 6 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki binanın 2. katında bulunan 3 nolu daireyi müvekkili E. B.'nın, 22.12.2005 tarihinde diğer müvekkili O. B.'dan satın aldığını, bu dairenin yıllardır E. B.'nın tasarrufunda olduğunu, binanın ...