Ortaklığın giderilmesi davasına konu taşınmazda bulunan muhdesatı hissedarlardan birisi yapmış ise, hissedarın satış bedelindeki hissesinin belirlenmesi için üzerinde bulunan muhdesatın bedeli de yüzde olarak katılacağından bu muhdesatın aidiyetinin tespitinde binayı yaptırdığını iddia eden hissedarın hukuki yararının bulunduğunun kabulü gerekeceği-

Davacı, dava dilekçesinde; E.köy köyü 107 ada 12 parsel sayılı taşınmazla ilgili ortaklığın giderilmesi davası açıldığını, taşınmazın yüzölçümü küçük olduğundan aynen bölünmesinin mümkün olmadığını, ortaklığın satış suretiyle giderilmesinin söz konus ...