Karı kocanın birbirine karşı açtıkları boşanma davalarının derdest sayılabilme koşulları–

Davanın derdest sayılabilmesi için, önceki ve sonraki davaların taraflarının, neticei talebinin ve ayrıca hukuki sebebinin aynı olması gerekir. Önceki dava Medeni Kanunun 130, işbu dava ise 3444 sayılı kanunun geçici 1. maddesi uyarınca boşanmaya ili ...
Aynı doğrultuda